Znalazłeś ptasie gniazdo na budynku lub drzewie? Co dalej?

Mimo że spędzamy w naszym domowym ognisku blisko połowę naszego życia, to często nie zdajemy sobie sprawy, że dzielimy naszą domową przestrzeń z innymi, mniej lub bardziej skrytymi lokatorami. Są nimi najczęściej różnorodne gatunki ptaków lub nietoperze. Sąsiedztwo takie najczęściej nie jest kłopotliwe, zwłaszcza, że zwykle niedostrzegalne.

Termomodernizacja lub remont? Potrzebna będzie opinia ornitologiczna

Problem może pojawić się w sytuacji, gdy planujemy remont, przebudowę lub termomodernizację budynku albo wycinkę drzewa. W tych okolicznościach konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej lub chiropterologicznej przez doświadczonego przyrodnika (ornitolog lub chiropterolog). Sporządzi  on odpowiednią dokumentację i określi warunki realizacji inwestycji.

Czy ekspertyza ornitologiczna wystarczy?

W przypadku gdy gniazdo zostało stwierdzone poza sezonem lęgowym, tj. w okresie od 16 października do końca lutego, możliwe jest jego usunięcie bez uzyskiwania zgody urzędu. Kiedy jednak rzecz dzieje się wiosną lub latem, wraz ze sporządzoną ekspertyzą ornitologiczną należy złożyć do lokalnego RDOŚ wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. Prace można rozpocząć po otrzymaniu pozytywnej decyzji z urzędu określającej warunki realizacji inwestycji. Rozpatrzenie wniosku trwa zwykle od dwóch do czterech tygodni.

gniazdo ptaka na drzewie opinia ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie drzewa w warszawie ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Zarządu Terenów Miejskich w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna sporządzona była na potrzeby prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew lub krzewów rosnących na terenach administrowanych przez ZTP.
budynek szkoły podstawowej w Ełku opinia ornitologiczna chiropterologiczna

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku

Sporządziliśmy kolejną opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentacja dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Konieczność wykonania opinii wynikała z zaplanowanej przebudowy dachu oraz adaptacji poddasza pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne.
zdjęcie budynku w trakcie ekspertyzy ornitologicznej widok od podwórza

Ekspertyza ornitologiczna w Warszawie

W tym tygodniu wykonaliśmy kolejną ekspertyzę przyrodniczą. Tym razem zlecenie dotyczyło budynków przeznaczonych do rozbiórki. Naszym zadaniem była kontrola obiektów pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.