Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku

Sporządziliśmy kolejną ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentacja dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Konieczność wykonania opinii wynikała z zaplanowanej przebudowy dachu oraz adaptacji poddasza pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne.

Zakaz niszczenia siedlisk a ochrona gatunkowa

Wymóg sporządzania opinii związany jest z zapisami rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Mówi ona, że w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, wprowadza się szereg zakazów, m.in. zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku.

Nieszkodliwi sublokatorzy

Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że często współdzielimy nasze domostwa z innymi lokatorami. Wszelkiego rodzaju zakamarki, szczeliny, wnęki czy ubytki w elewacji, stropodachy czy poddasza są znakomitym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt, nierzadko objętych ochroną gatunkową.

Ekspertyza chiropterologiczna, czyli zalecenia i kompensacje

Prace remontowe czy termomodernizacyjne, zwłaszcza te prowadzone w sezonie lęgowym, stanowią zagrożenie dla gniazd i lęgów ptaków lub kolonii rozrodczych nietoperzy. Z tego względu kluczową rolę odgrywa tutaj rzetelnie sporządzona opinia ornitologiczna i chiropterologiczna. Wskazuje ona lokalizację potencjalnych gniazd i siedlisk w obiekcie budowlanym wraz z zaleceniami kompensującymi straty w siedliskach wynikające z prac remontowych.

budynek szkoły podstawowej w Ełku opinia ornitologiczna chiropterologiczna