Ekspertyza ornitologiczna w Warszawie

W tym tygodniu wykonaliśmy kolejną ekspertyzę ornitologiczną. Tym razem zlecenie dotyczyło budynków przeznaczonych do rozbiórki. Naszym zadaniem była kontrola obiektów pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków. Takie sytuacje, gdy inwestycja może ingerować w ekosystem, mogą wymagać również oceny oddziaływania na środowisko.

Ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt

Konieczność sporządzenia opinii ornitologicznej wynika z ustawy o ochronie gatunkowej zwierząt. Każde zamierzenie inwestycyjne może stwarzać zagrożenie dla gniazd i lęgów ptaków lub nietoperzy. Z tego względu realizacja inwestycji powinna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą przyrodnika. Ekspert stwierdzi czy w danym przypadku istnieje zagrożenie dla zwierząt, w tym objętych ochroną gatunkową i zaleci odpowiednie czynności minimalizujące lub działania kompensacyjne.

Ekspertyza ornitologiczna a remont, termomodernizacja, rozbiórka

Inwentaryzacja przyrodnicza jest nieodłącznym elementem poprzedzającym wszelkie prace związane z termomodernizacją i innym remontem (elewacja, dach) lub rozbiórką budynków. Pamiętajmy również, że opinia ornitologiczna jest obligatoryjna w przypadku wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 marca do 15 października.

Sprawdź pełną ofertę dla opinii ornitologicznej w Warszawie. Budowy i inwestycje tego typu mogę również wymagać decyzji środowiskowej. Jeśli jej potrzebujesz, skontaktuj się z nami!

zdjęcie budynku w trakcie ekspertyzy ornitologicznej widok od podwórza