Ekspertyza ornitologiczna dla Zarządu Terenów Miejskich w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna sporządzona była na potrzeby prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew lub krzewów rosnących na terenach administrowanych przez ZTP. W zakres opracowania wchodziło zinwentaryzowanie siedliska i gatunku oraz opis i charakterystyka stwierdzonych gatunków. Zamówienie obejmowało również prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi pracami wraz ze sporządzeniem sprawozdania.

Ekspertyza ornitologiczna a ochrona gatunkowa zwierząt

Ekspertyza ornitologiczna jest niezbędnym dokumentem wymaganym podczas prowadzenia przebudowy i wycinki drzewostanów oraz krzewów. Konieczność sporządzenia dokumentacji wynika z rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Mówi ono, że wszystkie drzewa i krzewy są potencjalnym siedliskiem ptaków. Większość gatunków ptaków objętych jest ścisłą i częściową ochroną gatunkową.

Nie tylko ptaki

Drzewa mogą być ponadto siedliskiem innych gatunków chronionych, takich jak nietoperze (chiropterolog), ale również innych ssaków (np. wiewiórka), czy nawet bezkręgowców. Dotyczy to nie tylko zwierząt. Poza obrębem miast, przydrożne aleje drzew porośnięte są niekiedy chronionymi gatunkami nadrzewnych porostów.

Sprawdź pełną ofertę na stronie poświęconej ekspertyzom ornitologicznym w Warszawie.

zdjęcie drzewa w warszawie ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.

zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.