Karta informacyjna przedsięwzięcia dla ośrodka wypoczynkowego

Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inwentaryzacja przyrodnicza

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Władysławowo. Jednym z istotnych załączników opracowania była również półroczna inwentaryzacja przyrodnicza.

Przebudowa obiektów budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa istniejących budynków wczasowych z dopuszczeniem ich rozbiórki i ponownej budowy jednej bryły budynku bez zwiększania łącznej, istniejącej powierzchni zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ciągami komunikacji pieszej i kołowej, parkingami, utwardzonymi dojazdami i wjazdami, zielenią urządzoną, placami sportowymi i zabaw, terenami rekreacyjno – wypoczynkowymi dla mieszkańców gminy i gości obiektu.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – wyniki i wnioski

Analiza oddziaływania na środowisko projektowanego obiektu nie wykazała żadnych znaczących uciążliwości. Faktycznie sprawdzane było: emisja gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, emisja hałasu, emisja ścieków do środowiska oraz pobór wód. Dodatkowo, sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała negatywnego oddziaływania inwestycji na faunę i florę występującą w obrębie inwestycji.

Ośrodek wypoczynkowy.

zdjęcie drzewa budynek ośrodek wypoczynkowy karta informacyjna przedsięwzięcia

Przykładowe realizacje

mapa przedstawiająca działkę inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację dla planowanej inwestycji – była to karta informacyjna przedsięwzięcia. Tym razem dokumentacja dotyczyła budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Skarszewy.
analiza akustyczna inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przemiałowni mączki kamienia wapiennego

Nasza firma ukończyła kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem dotyczyła inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej instalacji technologicznej – przemiałowni mączki kamienia wapiennego.
Czy budowa warsztatu samochodowego wymaga decyzji środowiskowej

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, zostanie oparty na słupach oraz podciągach.