Ekspertyza ornitologiczna pod budowę turbiny wiatrowej

Ekspertyza ornitologiczna dla przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej w Gminie Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim”. Badania wynikały z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wydanej przez Wójta Gminy Warlubie. Realizacja inwestycji przypada w sezonie lęgowym, dlatego konieczna była wizja terenowa pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.

Tereny rolne i skowronki

Ekspertyza ornitologiczna miała na celu kontrolę terenu pod kątem występowania gniazd ptaków na gruncie rolnym przeznaczonym pod instalację turbiny. Takie siedliska, wielkoobszarowe uprawy zbóż, są mało atrakcyjnym biotopem dla większości ptaków. Miejsca takie są jednak optymalnym siedliskiem skowronków, które potrafią występować tu w dużych zagęszczeniach.

Brak rewirów

Wizja terenowa nie wykazała jednak obecności rewirów gniazdowych w obrębie inwestycji. Stwierdzono kilka rewirów w bezpiecznym sąsiedztwie działki przeznaczonej pod budowę turbiny, poza strefą prac budowlanych.

zdjęcie pola z turbinami wiatrowymi w tle ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
zdjęcie fragment parku oraz budynek szkoły ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - prace remontowe na budynkach.
budynek szkoły opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla Urzędu Miasta Inowrocławia

Konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowej termomodernizacji budynków należących do miasta.