Ekspertyza ornitologiczna pod budowę turbiny wiatrowej

Ekspertyza ornitologiczna dla przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej w Gminie Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim”. Badania wynikały z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wydanej przez Wójta Gminy Warlubie. Realizacja inwestycji przypada w sezonie lęgowym, dlatego konieczna była wizja terenowa pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.

Tereny rolne i skowronki

Ekspertyza ornitologiczna miała na celu kontrolę terenu pod kątem występowania gniazd ptaków na gruncie rolnym przeznaczonym pod instalację turbiny. Takie siedliska, wielkoobszarowe uprawy zbóż, są mało atrakcyjnym biotopem dla większości ptaków. Miejsca takie są jednak optymalnym siedliskiem skowronków, które potrafią występować tu w dużych zagęszczeniach.

Brak rewirów

Wizja terenowa nie wykazała jednak obecności rewirów gniazdowych w obrębie inwestycji. Stwierdzono kilka rewirów w bezpiecznym sąsiedztwie działki przeznaczonej pod budowę turbiny, poza strefą prac budowlanych.

zdjęcie pola z turbinami wiatrowymi w tle ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie skrzyżowania dróg ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna drzew wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce

Do kontroli mieliśmy łącznie 57 drzew rosnących wzdłuż pięciu  dróg wojewódzkich na terenie powiatów kościańskiego, śremskiego oraz gostyńskiego.
zdjęcie lasu ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na terenie kompleksu wojskowego Powidz

Zamówienie było realizowane w ramach planów modernizacji wojskowych przestrzeni magazynowych armii polskiej, jak i wojsk sojuszniczych przebywających na terenie RP.
zdjęcie kościoła opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna dla czterech kościołów

Zlecenie obejmowało sporządzenie dokumentacji dla czterech kościołów zlokalizowanych w okolicach Kutna, Łowicza i Warszawy.