Opinia ornitologiczna dla czterech kościołów

Zlecenie obejmowało sporządzenie dokumentacji dla czterech kościołów zlokalizowanych w okolicach Kutna, Łowicza i Warszawy. Opinia ornitologiczna była niezbędna jako załącznik do wniosku o dofinansowanie prac związanych z termomodernizacją obiektów.

Opinia ornitologiczna – występowanie ptaków w obiekcie

Zgodnie z metodyką każdą elewację budynku poddano szczegółowym obserwacjom w poszukiwaniu siedlisk ptaków i innych gatunków chronionych zwierząt. Badania zorientowane były przede wszystkim na wykrycie ewentualnych gniazd ptaków. Ponadto, dokonano przeglądu miejsc mogących stanowić potencjalne nisze gniazdowe lub miejsca wykorzystywane przez ptaki. Ekspertyza ornitologiczna nie wykazała występowania gniazd ani ptaków w obrębie obiektu.

Opinia chiropterologiczna – występowanie nietoperzy

Zlecenie obejmowało wykonanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej  budynków. Dlatego konieczne było poddanie obiektu obserwacjom w porze wieczorno-nocnej oraz o świcie, pod kątem potencjalnej obecności nietoperzy. Prace polegały na wizualnych obserwacjach i dodatkowo na wykorzystaniu detektora ultradźwiękowego.

zdjęcie kościoła opinia ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie stropodachu szkoły podstawowejKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.