Opinia ornitologiczna dla czterech kościołów

Zlecenie obejmowało sporządzenie dokumentacji dla czterech kościołów zlokalizowanych w okolicach Kutna, Łowicza i Warszawy. Opinia ornitologiczna była niezbędna jako załącznik do wniosku o dofinansowanie prac związanych z termomodernizacją obiektów.

Opinia ornitologiczna – występowanie ptaków w obiekcie

Zgodnie z metodyką każda elewacja budynku poddana została szczegółowym obserwacjom w poszukiwaniu siedlisk ptaków i innych gatunków chronionych zwierząt. Badania zorientowane były przede wszystkim na wykryciu ewentualnych gniazd ptaków. Ponadto dokonano przeglądu miejsc mogących stanowić potencjalne nisze gniazdowe lub miejsca wykorzystywane przez ptaki. Ekspertyza ornitologiczna nie wykazała występowania gniazd i ptaków w obrębie obiektu.

Opinia chiropterologiczna – występowanie nietoperzy

Zlecenie obejmowało wykonanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej  budynków. Dlatego konieczne było poddanie obiektu obserwacjom w porze wieczorno-nocnej oraz o świcie pod kątem potencjalnej obecności nietoperzy. Prace polegały na wizualnych obserwacjach i dodatkowo z wykorzystaniem detektora ultradźwiękowego.

zdjęcie kościoła opinia ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
zdjęcie fragment parku oraz budynek szkoły ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - prace remontowe na budynkach.
budynek szkoły opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla Urzędu Miasta Inowrocławia

Konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowej termomodernizacji budynków należących do miasta.