Opinia ornitologiczna dla czterech kościołów

Zlecenie obejmowało sporządzenie dokumentacji dla czterech kościołów zlokalizowanych w okolicach Kutna, Łowicza i Warszawy. Opinia ornitologiczna była niezbędna jako załącznik do wniosku o dofinansowanie prac związanych z termomodernizacją obiektów.

Opinia ornitologiczna – występowanie ptaków w obiekcie

Zgodnie z metodyką każda elewacja budynku poddana została szczegółowym obserwacjom w poszukiwaniu siedlisk ptaków i innych gatunków chronionych zwierząt. Badania zorientowane były przede wszystkim na wykryciu ewentualnych gniazd ptaków. Ponadto dokonano przeglądu miejsc mogących stanowić potencjalne nisze gniazdowe lub miejsca wykorzystywane przez ptaki. Ekspertyza ornitologiczna nie wykazała występowania gniazd i ptaków w obrębie obiektu.

Opinia chiropterologiczna – występowanie nietoperzy

Zlecenie obejmowało wykonanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej  budynków. Dlatego konieczne było poddanie obiektu obserwacjom w porze wieczorno-nocnej oraz o świcie pod kątem potencjalnej obecności nietoperzy. Prace polegały na wizualnych obserwacjach i dodatkowo z wykorzystaniem detektora ultradźwiękowego.

zdjęcie kościoła opinia ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie kościoła opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna dla czterech kościołów

Zlecenie obejmowało sporządzenie dokumentacji dla czterech kościołów zlokalizowanych w okolicach Kutna, Łowicza i Warszawy.
zdjęcie budynku szkoły opinia ornitologiczna

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Gdańsku

Budynek Szkoły poddany był inwentaryzacji przyrodniczej już w zeszłym roku. Sporządzona w 2018 roku opinia ornitologiczna straciła jednak już ważność.
zdjęcie budynku białołęka warszawa ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna na warszawskiej Białołęce

Wykonaliśmy kolejną ekspertyzę ornitologiczną dla budynku przeznaczonego do modernizacji.