Ekspertyza ornitologiczna pod budowę turbiny wiatrowej

Ekspertyza ornitologiczna dla przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej w Gminie Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim”. Badania wynikały z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wydanej przez Wójta Gminy Warlubie. Realizacja inwestycji przypada w sezonie lęgowym, dlatego konieczna była wizja terenowa pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.

Tereny rolne i skowronki

Ekspertyza ornitologiczna miała na celu kontrolę terenu pod kątem występowania gniazd ptaków na gruncie rolnym przeznaczonym pod instalację turbiny. Takie siedliska, wielkoobszarowe uprawy zbóż, są mało atrakcyjnym biotopem dla większości ptaków. Miejsca takie są jednak optymalnym siedliskiem skowronków, które potrafią występować tu w dużych zagęszczeniach.

Brak rewirów

Wizja terenowa nie wykazała jednak obecności rewirów gniazdowych w obrębie inwestycji. Stwierdzono kilka rewirów w bezpiecznym sąsiedztwie działki przeznaczonej pod budowę turbiny, poza strefą prac budowlanych.

zdjęcie pola z turbinami wiatrowymi w tle ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje

Czy budowa warsztatu samochodowego wymaga decyzji środowiskowej

Inwentaryzacja przyrodnicza – dla Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Informujemy, iż w drodze konkursu ofert nasza firma została wyłoniona jako wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonanie inwentaryzacji wynika z potrzeby termomodernizacji trzech budynków będących pod zarządem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.