Inwentaryzacja przyrodnicza – dla Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Informujemy, iż w drodze konkursu ofert nasza firma została wyłoniona jako wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonanie inwentaryzacji wynika z potrzeby termomodernizacji trzech budynków będących pod zarządem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Inwentaryzacja przyrodnicza a termomodernizacja

Inwentaryzacja przyrodnicza wykonywana jest z uwagi na możliwość występowania gatunków chronionych zwierząt (zwłaszcza ptaków i nietoperzy) w budynkach. W rezultacie prowadzonych prac remontowych lub termomodernizacyjnych może dojść do niszczenia siedlisk. Zwłaszcza gniazd lub lęgów ptaków oraz miejsc rozrodu, lub hibernacji nietoperzy. Ekspertyza ornitologiczna określa występowanie lub możliwość występowania takich gatunków w budynkach. Inwestycji na terenach bytowania zwierząt mogą również wymagać oceny oddziaływania na środowisko.

Ekspertyza ornitologiczna wraz z zaleceniami

W przypadku stwierdzenia nisz lub gniazdowania ptaków i nietoperzy, autor inwentaryzacji ustala rekomendacje. Są to odpowiednie działania pozwalające na zrealizowanie przedsięwzięcia w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Konieczność wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wynika z Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 6 października 2014 roku.

Sprawdź pełną ofertę dla ekspertyzy ornitologicznej w Warszawie. Jeśli potrzebujesz decyzji środowiskowej, również możesz zlecić jej wykonanie naszej firmie.

Czy budowa warsztatu samochodowego wymaga decyzji środowiskowej