Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla Urzędu Miasta Inowrocławia

Opinia ornitologiczna dla przedszkola i szkoły podstawowej

Ekspertyza dotyczyła dwóch budynków, przedszkola oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu. Zakres zlecenia obejmował sporządzenie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku szkoły podstawowej oraz opinię chiropterologiczną dla budynku przedszkola.

Termomodernizacja zgodna z Rozporządzeniem o ochronie gatunkowej zwierząt

Konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowej termomodernizacji wspomnianych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie gatunkowej zwierząt, budynki są potencjalnym siedliskiem chronionych gatunków zwierząt. Celem ekspertyzy jest wskazanie zaleceń ochronnych umożliwiających prowadzenie remontu zgodnie z literą obowiązującego prawa.

zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
zdjęcie fragment parku oraz budynek szkoły ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - prace remontowe na budynkach.
budynek szkoły opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla Urzędu Miasta Inowrocławia

Konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowej termomodernizacji budynków należących do miasta.