Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

Ekspertyza na terenie parku i szkoły

Wykonaliśmy dokumentację na zlecenie Urzędu Miasta Rypin. Ekspertyza ornitologiczna prowadzona była na terenie parku im. Józefa Piłsudskiego w Rypinie oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Celem ekspertyzy było określenie składu gatunkowego oraz liczebności ptaków gromadzących się na terenie parku oraz szkoły

Hałaśliwe gawrony oraz kawki

W parku stwierdzono obecność gniazd gawronów oraz kilku innych gatunków ptaków. Ponadto zaobserwowano ponad sto gawronów i kawek gromadzących się na drzewach w parku oraz na budynku oraz boisku Szkoły. Jesienno-zimowe koncentracje gawronów i kawek w miastach bywają uciążliwe dla mieszkańców. Gromadzące się ptaki są hałaśliwe, zanieczyszczają ławki oraz chodniki.

Ekspertyza ornitologiczna do wniosku na płoszenie

Większość gawronów z Polski odlatuje na południe Europy. A ptaki obserwowane obecnie to we większości osobniki migrujące lub koczujące z Rosji i krajów nadbałtyckich. Ekspertyza posłuży jako załącznik wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisko o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych. Tym razem celem wniosku będzie uzyskanie zgody na płoszenie ptaków metodą sokolniczą.

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.
zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.