Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

Ekspertyza na terenie parku i szkoły

Wykonaliśmy dokumentację na zlecenie Urzędu Miasta Rypin. Ekspertyza ornitologiczna prowadzona była na terenie parku im. Józefa Piłsudskiego w Rypinie oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Celem ekspertyzy było określenie składu gatunkowego oraz liczebności ptaków gromadzących się na terenie parku oraz szkoły

Hałaśliwe gawrony oraz kawki

W parku stwierdzono obecność gniazd gawronów oraz kilku innych gatunków ptaków. Ponadto zaobserwowano ponad sto gawronów i kawek gromadzących się na drzewach w parku oraz na budynku oraz boisku Szkoły. Jesienno-zimowe koncentracje gawronów i kawek w miastach bywają uciążliwe dla mieszkańców. Gromadzące się ptaki są hałaśliwe, zanieczyszczają ławki oraz chodniki.

Ekspertyza ornitologiczna do wniosku na płoszenie

Większość gawronów z Polski odlatuje na południe Europy. A ptaki obserwowane obecnie to we większości osobniki migrujące lub koczujące z Rosji i krajów nadbałtyckich. Ekspertyza posłuży jako załącznik wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisko o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych. Tym razem celem wniosku będzie uzyskanie zgody na płoszenie ptaków metodą sokolniczą.

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.
zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
zdjęcie fragment parku oraz budynek szkoły ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - prace remontowe na budynkach.