Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

Ekspertyza na terenie parku i szkoły

Wykonaliśmy dokumentację na zlecenie Urzędu Miasta Rypin. Ekspertyza ornitologiczna prowadzona była na terenie parku im. Józefa Piłsudskiego w Rypinie oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Celem ekspertyzy było określenie składu gatunkowego oraz liczebności ptaków gromadzących się na terenie parku oraz szkoły

Hałaśliwe gawrony oraz kawki

W parku stwierdzono obecność gniazd gawronów oraz kilku innych gatunków ptaków. Ponadto zaobserwowano ponad sto gawronów i kawek gromadzących się na drzewach w parku oraz na budynku oraz boisku Szkoły. Jesienno-zimowe koncentracje gawronów i kawek w miastach bywają uciążliwe dla mieszkańców. Gromadzące się ptaki są hałaśliwe, zanieczyszczają ławki oraz chodniki.

Ekspertyza ornitologiczna do wniosku na płoszenie

Większość gawronów z Polski odlatuje na południe Europy. A ptaki obserwowane obecnie to we większości osobniki migrujące lub koczujące z Rosji i krajów nadbałtyckich. Ekspertyza posłuży jako załącznik wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisko o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych. Tym razem celem wniosku będzie uzyskanie zgody na płoszenie ptaków metodą sokolniczą.

Przykładowe realizacje

zdjęcie lasu ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na terenie kompleksu wojskowego Powidz

Zamówienie było realizowane w ramach planów modernizacji wojskowych przestrzeni magazynowych armii polskiej, jak i wojsk sojuszniczych przebywających na terenie RP.
zdjęcie kościoła opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna dla czterech kościołów

Zlecenie obejmowało sporządzenie dokumentacji dla czterech kościołów zlokalizowanych w okolicach Kutna, Łowicza i Warszawy.
zdjęcie drzew do wycinki ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej

Firma produkująca palety zwróciła się do nas ze zleceniem na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dla 7 drzew rosnących na terenie zakładu.