Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Planowane zamknięcie kominów wentylacyjnych

Usługa realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Ekspertyza ornitologiczna dotyczyła budynku Inspektoratu ZUS w Mielcu, woj. podkarpackie. Konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowanego zabezpieczenia otworów wentylacyjnych budynku.

Ptaki w budynkach a ochrona gatunkowa

W myśl rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, siedliska chronionych gatunków ptaków oraz nietoperzy podlegają ochronie prawnej. Otwory wentylacyjne oraz inne nisze w obrębie budynków stanowią potencjalne siedliska ptaków. Z tego względu zamykanie lub usuwanie takich nisz wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Ekspertyza ornitologiczna załącznikiem do wniosku

W tym celu należy złożyć do RDOŚ wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. Wniosek składa się wraz z ekspertyzą ornitologiczną jako załącznikiem.

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.
zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.