Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Planowane zamknięcie kominów wentylacyjnych

Usługa realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Konkretnie to ekspertyza ornitologiczna dotyczyła budynku Inspektoratu ZUS w Mielcu, woj. podkarpackie. Ogólnie rzecz biorąc konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowanego zabezpieczenia otworów wentylacyjnych budynku.

Ptaki w budynkach a ochrona gatunkowa

W myśl rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, siedliska chronionych gatunków ptaków oraz nietoperzy podlegają ochronie prawnej. Co więcej, otwory wentylacyjne oraz inne nisze w obrębie budynków stanowią potencjalne siedliska ptaków. Z tego powodu zamykanie lub usuwanie takich nisz wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Ekspertyza ornitologiczna załącznikiem do wniosku

W tym celu należy złożyć do RDOŚ wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. Innymi słowy wniosek składa się wraz z ekspertyzą ornitologiczną jako załącznikiem.

Przykładowe realizacje

zdjęcie skrzyżowania dróg ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna drzew wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce

Do kontroli mieliśmy łącznie 57 drzew rosnących wzdłuż pięciu  dróg wojewódzkich na terenie powiatów kościańskiego, śremskiego oraz gostyńskiego.
zdjęcie lasu ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na terenie kompleksu wojskowego Powidz

Zamówienie było realizowane w ramach planów modernizacji wojskowych przestrzeni magazynowych armii polskiej, jak i wojsk sojuszniczych przebywających na terenie RP.
zdjęcie kościoła opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna dla czterech kościołów

Zlecenie obejmowało sporządzenie dokumentacji dla czterech kościołów zlokalizowanych w okolicach Kutna, Łowicza i Warszawy.