Ornitolog

Kim jest ornitolog i na czym polega ornitologia jako nauka przyrodnicza?

Codziennie towarzyszy nam ich śpiew, mimo to nie zawsze zdajemy sobie sprawę z obecności tych niewielkich stworzeń. Ptaki królują w przestworzach, inspirują nas od wielu lat. Idealnym przykładem na to jest pierwsze wzniesienie się człowieka w przestworza. Chcąc zgłębić wiedzę na temat ptaków, powstał zawód ornitologa.

Ornitologia – dziedzina wiedzy, hobby, a czasem nawet sport w kontakcie z naturą

Formalnie ornitologia jest działem zoologii, który zajmuje się ptakami. W ujęciu akademickim ogranicza się ona do prowadzenia badań nad biologią i ekologią ptaków przez naukowców. W praktyce definicja ta jest szersza i  zawiera w sobie również hobbystyczną ornitologię amatorską, gdzie poprzez zwykłe obserwowanie ptaków i ich liczenie zwiększamy wiedzę na ich temat. Ornitologia może być również polem do współzawodnictwa. Na całym świecie odbywają się ptasie rajdy, w których w ciągu dnia czy roku obserwatorzy „ścigają” się w liczbie wypatrzonych gatunków. Mimo nie naukowego charakteru, tego typu obserwacje też mogą być wartościowe i przyczynić do ciekawych odkryć dotyczących życia ptaków.

Kim jest ornitolog? – nie tylko przyrodniczy pasjonat

Ornitolog jest przede wszystkim obserwatorem. Praca ornitologa kojarzy się z badaniem wielu aspektów życia ptaków. Obserwacja pozwala na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ochrony ptaków. Równie ważnym zmysłem jest też słuch. Po charakterystycznych dźwiękach wydawanych przez naszych skrzydlatych przyjaciół można rozpoznać poszczególne gatunki. Oprócz tego ornitolog systematyzuje informacje o gatunkach ptaków. Specjaliści badają też rozmieszczenie siedlisk, styl życia oraz drogi migracji.

Ornitolog – czym się zajmuje badacz ptaków?

Jego pomoc jest niezwykle istotna przy rozwoju inwestycji. Nie tylko jest oparciem dla przedsiębiorcy, ale też jego praca i ekspertyzy stanowią podstawę pod ochronę lokalnych gatunków ptaków. Dzięki czynnościom takim jak m.in, chociażby obrączkowanie można-+ w łatwy sposób badać zachowania i zwyczaje ptaków. Praca ornitologa wiąże się z nietypowymi godzinami pracy. Obserwacje najlepiej jest rozpocząć wcześnie rano, wtedy to ptaki budzą się do życia. W przypadku gatunków preferujących nocny tryb życia, badania powinno się przeprowadzać nocą, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 

Jak zostać ornitologiem?

Dobrze zacząć od ornitologii amatorskiej, wczesne doświadczenie z tej dziedziny będzie w przyszłości dobrym atutem. I wcale nie potrzeba do tego fachowego sprzętu. Wystarczy aparat, dziennik, długopis i można ruszać w świat. Warto rozeznać się, czy w Twojej okolicy funkcjonują zrzeszenia amatorów ornitologii. Często takie grupy organizują wspólne wycieczki w poszukiwaniu regionalnych gatunków. Wydział Biologii otwiera drogę do wymarzonego zawodu. To właśnie tam uzyskasz podstawową wiedzę z nauk zoologicznych, która przyda ci się w rozwoju kariery. Trzeba mieć świadomość, że na terenie Polski występuje ponad 400 gatunków ptaków. Wiedzę na ich temat oraz doświadczenie zdobywa się latami. Nie obędzie się bez obcowania z przyrodą. To właśnie na łonie natury jesteśmy w stanie rozpocząć pierwsze obserwacje, jest to niezbędny element kształcenia się. W zawodzie przyda się również dobry słuch i umiejętność rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków. Może się zdarzyć, że pośród korony drzew ciężko będzie dostrzec osobnika, wówczas naszym najlepszym przyjacielem będzie nasz zmysł słuchu.  

Na czym polega praca ornitologa?

Ornitolog bierze udział zarówno w rozwoju większych inwestycji, jak i tych mniejszych, dla przykładu termomodernizacja budynków. Opinia ornitologiczna wymaga sporządzenia przez wykwalifikowanego specjalistę, jest to jeden z podstawowych dokumentów opracowywanych przez ornitologa. Na podstawie powyższej dokumentacji otrzymuje się zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych. Istotne jest, aby należycie dokonać wszelkich obserwacji. Dzięki temu bierzemy pod uwagę wszystkie osobniki zamieszkujące dany obszar inwestycyjny. Na podstawie tych informacji możemy, w razie potrzeby przeprowadzić kompensację

Gdzie pracuje ornitolog?

Praca ornitologa kojarzy się z pracą na świeżym powietrzu. Owszem, w dużym stopniu eksperci z dziedziny ornitologii poświęcają dużo czasu na przebywaniu w terenie. Jednak nieodłącznym elementem jest też praca w biurze. Wszystkie zdobyte informacje należy bowiem zebrać w całość, w postaci raportu. Tak sporządzony dokument może być przedłożony klientowi, tym samym pozwala to na rozpoczęcie budowy bądź modernizacji. Często zdarzają się oględziny budynku pod kątem zamieszkania go przez poszczególne ptaki lub nietoperze. Nie chcemy przecież, aby w trakcie robót remontowych ucierpiały niewinne stworzenia. Dobry ornitolog może znaleźć pracę w instytutach badawczych, rezerwatach przyrody lub instytucjach szkolnictwa wyższego, które specjalizują się w badaniach nauk przyrodniczych.

Nowe technologie w ornitologii – jak badać naszych skrzydlatych przyjaciół?

Postępujący rozwój technologii wpływa na każdą dziedzinę życia człowieka, a forpocztą tych zmian jest nauka, w tym również ornitologia. Nowe technologie, Internet, a nawet satelity są już regularnie używane zarówno przez ornitologów profesjonalnych jak amatorów. Jeszcze 30 lat temu niemal cała wiedza nt. migracji ptaków pochodziła z zaobrączkowanych ptaków. Obecnie coraz powszechniejsze stosowane są lokalizatory GPS czy nadajniki satelitarne zakładane ptakom. Jeden ptak z takim nadajnikiem dostarcza więcej danych na temat migracji niż tysiące klasycznie zaobrączkowanych ptaków. Innymi przykładami zastosowania techniki w badaniach nad ptakami mogą być: wykorzystywanie radarów przy monitoringach ornitologicznych na użytek farm wiatrowych czy stosowanie automatycznie działających urządzeń rejestrujących obecność i zachowanie ptaków (fotopułapki, rejestratory dźwięków). Nowe technologie dostępne są również dla amatorów. W sieci możemy znaleźć wiele aplikacji pomagających oznaczyć napotkanego ptaka czy jego nagrany głos.

ornitolog

Głosy ptaków

Posłuchaj niezwykłe głosy ptaków zarejestrowane przez naszych ornitologów podczas badań terenowych:

zdjęcie młodej bogatki na desce

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.
zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
zdjęcie fragment parku oraz budynek szkoły ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - prace remontowe na budynkach.