Aktualności

zdjęcie ślimaka winniczka monitoring przyrodniczy

O ślimaku winniczku i nie tylko

/
13 października 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perek wziął udział w uroczystym otwarciu XXXII Krajowego Seminarium Malakologicznego w Spale. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Malakologów Polskich.
zdjęcie łąki zadrzewienia na drugim planie inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla kopalni kruszcu

/
Inwentaryzacja przyrodnicza objęła gatunki cenne i chronione roślin i grzybów, siedliska przyrodnicze oraz cenne i chronione gatunki zwierząt.
droga w lesie ze znakiem uwaga zwierzęta na drodze

Ogólnopolski Rejestr Kolizji Drogowych ze Zwierzętami

/
"Zwierzęta na Drodze" to ogólnopolska platforma internetowa rejestrująca przypadki śmiertelność dzikich zwierząt w wyniku kolizji drogowych w Polsce. Swoim zakresem obejmuje ona zasięg ogólnokrajowy. Nadrzędną rolą projektu jest pokazanie społeczeństwu skali zjawiska śmiertelności zwierząt na polskich drogach, jak i również upowszechnienie wiedzy o tym problemie.
zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

/
Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
zdjęcie linii elektroenergetycznej pośród łąk i zadrzewień inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej linii elektroenergetycznej Byczyna-Podborze

/
Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wzdłuż planowanej inwestycji było wykazanie wartości przyrodniczych poszczególnych wariantów jej przebiegu.
zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

/
Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw - mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.