Aktualności

dokumentacja środowiskowa ocena oddziaływania na środowisko

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie i OOŚ

/
Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ma wdrożyć do polskich przepisów prawo UE i ułatwić proces inwestycyjny.
zdjęcie drogi wojewódzkiej

Postępy w kierunku budowy obwodnicy Suwałk

/
Kolejny krok w postępowaniu dotyczącym realizacji obwodnicy Suwałk. W dniu dzisiejszym (16.12.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił budowę odcinka B tej inwestycji. Do uzgodnienia przedsięwzięcia doszło po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zdjęcie starorzecza Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi

KE za utrzymaniem dyrektywy ptasiej i siedliskowej Natura 2000

/
Po trwającym dwa lata okresie niepewności Komisja Europejska zachowuje w dotychczasowej formie dwa kluczowe akty prawne chroniące przyrodę w Unii Europejskiej. Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker potwierdził, że funkcjonowanie dyrektywy ptasiej i siedliskowej będzie realizowane na obecnych zasadach, a ich wdrażanie ma być skuteczniejsze.
zdjęcie murawy kserotermicznej Natura 2000

Konsultacje zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

/
W Małopolsce rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla szeregu obszarów Natura 2000. Konsultacjami objęte są projekty m. in. dla obszarów Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 oraz Tarnawka PLH120089.
dokumentacja środowiskowa ocena oddziaływania na środowisko

Gazociąg Polska-Litwa - nasz raport OOŚ dla inwestycji kluczowej w skali Europy

/
Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy prace nad raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, relacji Polska-Litwa.
zgryzy bobrowe wykryte podczas inwentaryzacji przyrodniczej

Bóbr mniej chroniony

/
Odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber wprowadza RDOŚ w Warszawie, a dotyczą m.in. redukcji liczebności populacji bobrów bytujących na terenach przekształconych i użytkowanych gospodarczo, gdzie odnotowuje się szkody wyrządzane przez ten gatunek, tj. sady, stawy i tereny użytkowane rolniczo.
zdjęcie torów kolejowych monitoring przyrodniczy

Przebudowa linii kolejowej nr 146

/
21 października 2016 r. Kazimierz Perek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję środowiskową dotyczącą przebudowy linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice.
zdjęcie torfowiska wysokiego

RDOŚ we Wrocławiu w sprawie „Biegu Piastów”

/
W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Bieg Piastów RDOŚ we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował kalendarz imprez planowanych w okresie zimowym 2016/2017 na Polanie Jakuszyckiej. Opinia dotyczyła wszystkich organizowanych imprez nie tylko Bieg Piastów, a także przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez inne podmioty.
zdjęcie ślimaka winniczka monitoring przyrodniczy

O ślimaku winniczku i nie tylko

/
13 października 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perek wziął udział w uroczystym otwarciu XXXII Krajowego Seminarium Malakologicznego w Spale. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Malakologów Polskich.