Znalazłeś ptasie gniazdo na budynku lub drzewie? Co dalej?

Mimo że spędzamy w naszym domowym ognisku blisko połowę naszego życia, to często nie zdajemy sobie sprawy, że dzielimy naszą domową przestrzeń z innymi, mniej lub bardziej skrytymi lokatorami. Są nimi najczęściej różnorodne gatunki ptaków lub nietoperze. Sąsiedztwo takie najczęściej nie jest kłopotliwe, zwłaszcza, że zwykle niedostrzegalne.

Termomodernizacja lub remont? Potrzebna będzie opinia ornitologiczna

Problem może pojawić się w sytuacji, gdy planujemy remont, przebudowę lub termomodernizację budynku albo wycinkę drzewa. W tych okolicznościach konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej lub chiropterologicznej przez doświadczonego przyrodnika (ornitolog lub chiropterolog). Sporządzi  on odpowiednią dokumentację i określi warunki realizacji inwestycji.

Czy ekspertyza ornitologiczna wystarczy?

W przypadku gdy gniazdo zostało stwierdzone poza sezonem lęgowym, tj. w okresie od 16 października do końca lutego, możliwe jest jego usunięcie bez uzyskiwania zgody urzędu. Kiedy jednak rzecz dzieje się wiosną lub latem, wraz ze sporządzoną ekspertyzą ornitologiczną należy złożyć do lokalnego RDOŚ wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. Prace można rozpocząć po otrzymaniu pozytywnej decyzji z urzędu określającej warunki realizacji inwestycji. Rozpatrzenie wniosku trwa zwykle od dwóch do czterech tygodni.

gniazdo ptaka na drzewie opinia ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie budynku wejście do zus ekspertyza ornitologicznaKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Ekspertyza ornitologiczna realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
zdjęcie fragment parku oraz budynek szkoły ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - prace remontowe na budynkach.
budynek szkoły opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla Urzędu Miasta Inowrocławia

Konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowej termomodernizacji budynków należących do miasta.