Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty wraz z budową chodnika. Ściśle mówiąc, znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim.

Ocena oddziaływania na środowisko – decyzja

Postanowieniem z dnia 17.04.2018 r. organ właściwy do wydania decyzji stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Zakres inwestycji

Projektowana droga wybudowana zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego. Co więcej, przebieg projektowanej drogi dostosowano do przebiegu drogi w stanie istniejącym. Planuje się również budowę kanalizacji deszczowej na niewielkich odcinkach z włączeniem do istniejącej sieci. Inwestycja zakłada również montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach OOŚ

Jednym z elementów raportu oddziaływania na środowisko było sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej. Badania przyrodnicze trwały od jesieni 2018 roku do lata 2019 roku. Podczas badań wykazano, że obszar inwestycji charakteryzuje się przeciętnymi walorami, a inwestycja nie będzie istotnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Przykładowe realizacje

mapa topograficzna z granicami inwestycjiJoanna Witowska

Raport OOŚ dla parkingu stacji metra Bródno

Wykonaliśmy raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu P+R metro Bródno w dzielnicy Targówek m.st. Warszawa. Części składowe raportu stanowiły m.in. analiza akustyczna oraz oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
zdjęcie rzędów paneli fotowoltaicznych na trawie

Ocena oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację środowiskową dla elektrowni fotowoltaicznej. Tym razem ocena oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) dotyczyła farmy fotowoltaicznej w województwie dolnośląskim
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.