Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty wraz z budową chodnika. Zlokalizowana jest województwie warmińsko-mazurskim.

Ocena oddziaływania na środowisko – decyzja

Postanowieniem z dnia 17.04.2018 r. organ właściwy do wydania decyzji stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

Zakres inwestycji

Projektowana droga wybudowana zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego. Przebieg projektowanej drogi został dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejącym. Planuje się również budowę kanalizacji deszczowej na niewielkich odcinkach z włączeniem do istniejącej sieci. Inwestycja zakłada również montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach OOŚ

Jednym z elementów raportu oddziaływania na środowisko było sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej. Badania przyrodnicze trwały od jesieni 2018 roku do lata tego roku. Podczas badań wykazano, że obszar inwestycji charakteryzuje się przeciętnymi walorami, a inwestycja nie będzie istotnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Przykładowe realizacje

zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.
zdjęcie drogi karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi Jełowa-Bierdzany

Sporządziliśmy kartę informacyjną przedsięwzięcia pod rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany.
zdjęcie drogi z aleją drzew ocena karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 534

Karta informacyjna przedsięwzięcia dotyczyła inwestycji pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 534.