Karta informacyjna przedsięwzięcia – zmiana lasu na użytek rolny

Karta informacyjna przedsięwzięcia – kwalifikacja

W ramach usługi decyzja środowiskowa sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą inwestycji polegającej na zmianie lasu na użytek rolny. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 88, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowaną inwestycję można uznać za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Pozyskanie terenu pod budowę budynku

Przedsięwzięcie polega na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie terenu pod budowę budynku, ponieważ drzewa znajdują się przy siedlisku. Teren porasta w większości roślinność liściasta. Ze względu na niewielkie walory przyrodnicze obszaru inwentaryzacja przyrodnicza nie była konieczna.

Warianty przedsięwzięcia

Wariant 0 – polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Pokrótce teren leśny pozostanie przy siedlisku. Wariant inwestorski – uporządkowanie terenu oraz uzyskanie terenu pod budowę budynku, ponieważ drzewa znajdują się przy siedlisku. Teren porośnięty jest w większości roślinnością liściastą. W konsekwencji usunięcie drzew kolidujących z inwestycją.

Potencjalne oddziaływania i zalecenia minimalizujące

Oddziaływanie to jest odwracalne, teren zostanie uporządkowany, o rzeźbie terenu zbliżonej do naturalnej. Ponadto używanie ciągnika rolniczego zostanie ograniczone do minimum, zastosowany będzie sprzęt sprawny i nowoczesny.

zdjęcie zadrzewienia śródpolnego

Przykładowe realizacje

mapa przedstawiająca działkę inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację dla planowanej inwestycji – była to karta informacyjna przedsięwzięcia. Tym razem dokumentacja dotyczyła budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Skarszewy.
analiza akustyczna inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przemiałowni mączki kamienia wapiennego

Nasza firma ukończyła kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem dotyczyła inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej instalacji technologicznej – przemiałowni mączki kamienia wapiennego.
Czy budowa warsztatu samochodowego wymaga decyzji środowiskowej

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, zostanie oparty na słupach oraz podciągach.