Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi Jełowa-Bierdzany

Sporządziliśmy kartę informacyjną przedsięwzięcia pod rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany. W stanie istniejącym długość odcinka objętego inwestycją wynosi 10,72 km. Rozpoczyna się w km 121+500 w terenie zabudowanym w miejscowości Jełowa, przed skrzyżowaniem z DW461 (ul. Dworcowa). Koniec inwestycji znajduje się na granicy powiatu opolskiego i powiatu kluczborskiego w km 132+216.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie stanowiła niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

Poprawa bezpieczeństwa oraz parametrów technicznych infrastruktury

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa stanu technicznego drogi. Uzyskanie tego celu będzie możliwe poprzez przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni na obciążenie 115kN/oś, poprawę parametrów technicznych oraz budowę niezbędnej infrastruktury.

Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, określa się, że jego eksploatacja nie będzie w sposób negatywny oddziaływać na środowisko naturalne, w tym również i na zdrowie pobliskich mieszkańców.

zdjęcie drogi karta informacyjna przedsięwzięcia

Przykładowe realizacje

mapa przedstawiająca działkę inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację dla planowanej inwestycji – była to karta informacyjna przedsięwzięcia. Tym razem dokumentacja dotyczyła budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Skarszewy.
analiza akustyczna inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przemiałowni mączki kamienia wapiennego

Nasza firma ukończyła kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem dotyczyła inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej instalacji technologicznej – przemiałowni mączki kamienia wapiennego.
Czy budowa warsztatu samochodowego wymaga decyzji środowiskowej

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, zostanie oparty na słupach oraz podciągach.