Ekspertyza ornitologiczna dla Urzędu Miasta Rypin

Ekspertyza na terenie parku i szkoły

Wykonaliśmy dokumentację na zlecenie Urzędu Miasta Rypin. Ekspertyza ornitologiczna prowadzona była na terenie parku im. Józefa Piłsudskiego w Rypinie oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Celem ekspertyzy było określenie składu gatunkowego oraz liczebności ptaków gromadzących się na terenie parku oraz szkoły

Hałaśliwe gawrony oraz kawki

W parku stwierdzono obecność gniazd gawronów oraz kilku innych gatunków ptaków. Ponadto zaobserwowano ponad sto gawronów i kawek gromadzących się na drzewach w parku oraz na budynku oraz boisku Szkoły. Jesienno-zimowe koncentracje gawronów i kawek w miastach bywają uciążliwe dla mieszkańców. Gromadzące się ptaki są hałaśliwe, zanieczyszczają ławki oraz chodniki.

Ekspertyza ornitologiczna do wniosku na płoszenie

Większość gawronów z Polski odlatuje na południe Europy. A ptaki obserwowane obecnie to we większości osobniki migrujące lub koczujące z Rosji i krajów nadbałtyckich. Ekspertyza posłuży jako załącznik wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisko o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych. Tym razem celem wniosku będzie uzyskanie zgody na płoszenie ptaków metodą sokolniczą.

Przykładowe realizacje

budynek szkoły podstawowej w Ełku opinia ornitologiczna chiropterologiczna

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku

Sporządziliśmy kolejną opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentacja dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Konieczność wykonania opinii wynikała z zaplanowanej przebudowy dachu oraz adaptacji poddasza pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne.
zdjęcie budynku w trakcie ekspertyzy ornitologicznej widok od podwórza

Ekspertyza ornitologiczna w Warszawie

W tym tygodniu wykonaliśmy kolejną ekspertyzę przyrodniczą. Tym razem zlecenie dotyczyło budynków przeznaczonych do rozbiórki. Naszym zadaniem była kontrola obiektów pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.
zdjęcie budynku policji podczas wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja przyrodnicza – dla Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Informujemy, iż w drodze konkursu ofert nasza firma została wyłoniona jako wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonanie inwentaryzacji wynika z potrzeby termomodernizacji trzech budynków będących pod zarządem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.