Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna – najczęściej zadawane pytania

Opinia ornitologiczna, znana również jako ekspertyza ornitologiczna, jest dokumentem stwierdzającym lub wykluczającym obecność ptaków lub ich siedlisk. Dotyczy zwykle obiektów budowlanych oraz drzew i krzewów. Analogicznym opracowaniem jest ekspertyza chiropterologiczna, sporządza się ją jednak pod kątem potencjalnej obecności nietoperzy.

Ekspertyza ornitologiczna – kiedy zlecać?

Sporządzenie dokumentacji poprzedza wizyta naszego eksperta w terenie, w celu dokonania stosownych obserwacji oraz oględzin obiektu. Optymalne okoliczności występują wtedy, kiedy ekspert przeprowadza kontrolę obiektu w sezonie lęgowym poprzedzającym wykonanie remontu lub termomodernizacji. Możliwe jest wtedy określenie rzeczywistego zasiedlenia budynku przez ptaki. Ponadto, zapewnia to odpowiednią swobodę i czas na wykonanie zaleceń oraz przygotowanie obiektu do remontu.

W budynku gniazdują ptaki. Co dalej?

W przypadku wykrycia gniazd i siedlisk ptaków lub nietoperzy, które ulegną zniszczeniu podczas remontu, należy zrekompensować ich utratę. Odbywa się to poprzez kompensację przyrodniczą, w ramach której chodzi o zapewnienie siedlisk zastępczych. Są to najczęściej budki lęgowe instalowane na budynku lub sąsiednich drzewach. Istotne jest, aby uniemożliwić zwierzętom dostęp do zidentyfikowanych siedlisk poprzez ich zabezpieczenie (zamknięcie) po sezonie lęgowym. Dlatego najkorzystniej, kiedy badania zleca się w sezonie poprzedzającym prace, gdyż daje to wiele czasu i swobody na wdrożenie stosownych działań.

Opinia ornitologiczna w trybie pilnym?

Nierzadko jednak zlecenie ekspertyzy ornitologicznej następuje bezpośrednio przed planowaną termomodernizacją. Zwykle nie stanowi to problemu, nie zawsze bowiem obiekt jest zasiedlony przez gatunki chronione. Jeżeli natomiast ekspert stwierdzi występowanie siedlisk lub obecność gatunków chronionych, możliwe jest prowadzenie prac w części niezasiedlonej przez zwierzęta.

Ile czasu zajmuje sporządzenie opinii ornitologicznej?

Wykonanie kompleksowej usługi od wizyty w terenie do sporządzenia kompletnej dokumentacji trwa zwykle kilka dni od zlecenia. W niektórych przypadkach konieczne okazuje się wykonanie wizyty uzupełniającej, w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności gatunku w obrębie obiektu.

Cena ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

Wycena określana jest dla każdego budynku indywidualnie. Zależy od lokalizacji oraz wielkości obiektu.  Średnia cena waha się w przedziale kilkuset złotych. Dla dużych obiektów lub kompleksów budynków może przekroczyć tę kwotę.

Zapytaj o koszt ekspertyzy ornitologicznej dla Twojej inwestycji – wycena bezpłatna.

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna – zobacz przykładową dokumentację

zdjęcie gołębi na dachu jeden gołąb w locie

Przykładowe realizacje

zdjęcie stropodachu szkoły podstawowejKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.