Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem usytuowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie Pałacu Kazimierzowskiego. Ten pochodzący z XVII wieku obiekt, obecnie siedziba rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, pierwotnie był własnością rodziny Wazów.

Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna poddasza

Będąc jedną z pereł architektonicznych Warszawy, nie wymaga aktualnie remontu. Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna jest związana z planowaną adaptacją poddasza do celów użytkowych. Strychy i poddasza bywają niekiedy siedliskiem gatunków zwierząt chronionych, ptaków lub zwłaszcza nietoperzy. W związku z tym, zgodnie z literą prawa, przed realizacją tego typu prac budowlanych wymaga się ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Opinia ornitologiczna – zadanie dla doświadczonego ornitologa

Zadanie należy zlecić doświadczonemu ekspertowi (ornitolog i chiropterolog), który potwierdzi lub wykluczy występowanie w budynku ptaków lub nietoperzy. Często sami mieszkańcy i użytkownicy danego obiektu nie zdają sobie sprawy, że ich budynek zasiedlają cisi sublokatorzy. To dlatego, że wiele ptaków gniazdujących w budynkach, a zwłaszcza nietoperze, prowadzi skryty tryb życia i są na co dzień niedostrzegalne. Z tego względu ekspertyzę ornitologiczną  powinien sporządzić doświadczony ornitolog.

Terminowo i w zgodzie z literą prawa

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna zawiera wykaz gatunków, które zasiedlają budynek lub stwierdza ich brak. W przypadku obecności ptaków lub nietoperzy, wprowadza się stosowne zalecenia i działania do harmonogramu prac. Dzięki temu remont lub termomodernizacja budynku realizuje się terminowo oraz zgodnie z rozporządzeniem o ochronie gatunkowej zwierząt.

Przykładowe realizacje

zdjęcie drzewa w warszawie ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Zarządu Terenów Miejskich w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna sporządzona była na potrzeby prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew lub krzewów rosnących na terenach administrowanych przez ZTP.
budynek szkoły podstawowej w Ełku opinia ornitologiczna chiropterologiczna

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku

Sporządziliśmy kolejną opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentacja dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Konieczność wykonania opinii wynikała z zaplanowanej przebudowy dachu oraz adaptacji poddasza pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne.
zdjęcie budynku w trakcie ekspertyzy ornitologicznej widok od podwórza

Ekspertyza ornitologiczna w Warszawie

W tym tygodniu wykonaliśmy kolejną ekspertyzę przyrodniczą. Tym razem zlecenie dotyczyło budynków przeznaczonych do rozbiórki. Naszym zadaniem była kontrola obiektów pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.