Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy kolejny duży projekt. Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Monitoring przyrodniczy dotyczył wydry Lutra lutra i cietrzewia Lyrurus tetrix wzdłuż linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa i jej otoczenia.

Rekonstrukcja linii kolejowej

Przeprowadzenie tytułowych badań wynikało z decyzji Burmistrza Szklarskiej Poręby o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rekonstrukcja linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Jakuszyce – Granica Państwa”. Inwestycje takie jak ta również bardzo często wymagają wykonania oceny oddziaływania na środowisko.

Teren badań

Teren górzysty na wysokości od około 600 do 900 m n. p. m. w większości pokryty lasami iglastymi (świerk z domieszką modrzewia europejskiego) obejmujący dolinę rzeki Kamiennej w górnym jej biegu. Drugą pod względem wielkości rzeką jest Kamieńczyk. Teren badań obejmował również zabudowania miejskie Szklarskiej Poręby oraz Jakuszyc połączone ze sobą linią kolejową nr 311 oraz drogą krajową nr 3.

Monitoring przyrodniczy – metodyka

Zgodnie z założoną metodyką, wiosną i jesienią od jesieni 2011 do końca 2014 roku wykonano po dwie kontrole terenowe w odstępach co najmniej trzydziestodniowych. Aby uniknąć potencjalnego dublowania śladów bytności wydry (tropy, odchody) usuwano je tuż po ich stwierdzeniu. Badania cietrzewia koncentrowały się na identyfikowaniu tokowisk i liczeniu tokujących ptaków.

Wyniki

Wyniki przedmiotowych badań świadczą o stałej, aczkolwiek nieregularnej obecności wydry w obrębie terenu badań. Stwierdzono kilka tokowisk cietrzewia.

Oprócz monitoringu przyrodniczego, tego typu inwestycje mogą wymagać również decyzji środowiskowej. Jeśli potrzebujesz jej dla swoich prac, skontaktuj się z nami.

zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Przykładowe realizacje

dokumentacja środowiskowa ocena oddziaływania na środowisko

Gazociąg Polska-Litwa - nasz raport OOŚ dla inwestycji kluczowej w skali Europy

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy prace nad raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, relacji Polska-Litwa.
zdjęcie łąki zadrzewienia na drugim planie inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla kopalni kruszcu

Inwentaryzacja przyrodnicza objęła gatunki cenne i chronione roślin i grzybów, siedliska przyrodnicze oraz cenne i chronione gatunki zwierząt.
zdjęcie rzeki w górach monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy dla linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba – Granica Państwa

Badania prowadzone były w związku z zamówieniem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.