Ekspertyza ornitologiczna dla ZUS Oddział Rzeszów

Planowane zamknięcie kominów wentylacyjnych

Usługa realizowana była na zlecenie wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Konkretnie to ekspertyza ornitologiczna dotyczyła budynku Inspektoratu ZUS w Mielcu, woj. podkarpackie. Ogólnie rzecz biorąc konieczność sporządzenia dokumentacji wynikała z planowanego zabezpieczenia otworów wentylacyjnych budynku.

Ptaki w budynkach a ochrona gatunkowa

W myśl rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, siedliska chronionych gatunków ptaków oraz nietoperzy podlegają ochronie prawnej. Co więcej, otwory wentylacyjne oraz inne nisze w obrębie budynków stanowią potencjalne siedliska ptaków. Z tego powodu zamykanie lub usuwanie takich nisz wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Ekspertyza ornitologiczna załącznikiem do wniosku

W tym celu należy złożyć do RDOŚ wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. Innymi słowy wniosek składa się wraz z ekspertyzą ornitologiczną jako załącznikiem.

Przykładowe realizacje

zdjęcie drzewa w warszawie ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Zarządu Terenów Miejskich w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna sporządzona była na potrzeby prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew lub krzewów rosnących na terenach administrowanych przez ZTP.
budynek szkoły podstawowej w Ełku opinia ornitologiczna chiropterologiczna

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku

Sporządziliśmy kolejną opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentacja dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Konieczność wykonania opinii wynikała z zaplanowanej przebudowy dachu oraz adaptacji poddasza pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne.
zdjęcie budynku w trakcie ekspertyzy ornitologicznej widok od podwórza

Ekspertyza ornitologiczna w Warszawie

W tym tygodniu wykonaliśmy kolejną ekspertyzę przyrodniczą. Tym razem zlecenie dotyczyło budynków przeznaczonych do rozbiórki. Naszym zadaniem była kontrola obiektów pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.