Wilk Canis lupus w zachodniej Polsce

W związku ze spadającą liczebnością wilków zostały one objęte ochroną gatunkową zwierząt. Spowodowało to wzrost gatunku wilka szarego na terenie polski. Jak ochrona wilków wpłynęła na liczebność tych zwierząt? Jak ważna w związku z ich ochroną jest inwentaryzacja przyrodnicza przed planowanymi inwestycjami?

Stała odbudowa przetrzebionej populacji wilka polskiego

Wilk polski jeszcze w latach 80-tych XX w. był w naszym kraju gatunkiem bardzo rzadkim. Obecność tego gatunku na liście zwierząt łownych sprawiła, że ostatnie nieliczne watahy wilka polskiego zachowały się w największych puszczach i terenach bagiennych we wschodniej Polsce oraz w górach. Po roku 1989, kiedy to wilk objęty został ochroną gatunkową, obserwujemy systematyczny wzrost jego liczebności.

Szybki powrót do optymalnych biotopów wilków w Polsce

Znaczna mobilność tego gatunku i łatwość, z jaką pokonuje znaczne odległości, sprawiła, że drapieżnik ten szybko powrócił również do rozległych puszcz zachodniej Polski. Dostępność odpowiednich dla wilka biotopów oraz duża liczebność zwierzyny, głównie jeleni, dzików i saren, stwarza optymalne warunki dla funkcjonowania stabilnej populacji. Liczebność wilków w naszym kraju oceniana jest na 1300-1400 osobników.

Kwestia ochrony zwierząt a działalność człowieka

W wielu przypadkach wilk polski pojawia się coraz bliżej miejsc zamieszkanych przez ludzi. Kwestiach ochrony wilka oraz coraz szersza obecność sprawia, że wpływa to również na działalność człowieka. Przykładowo planowane inwestycje budowlane wymagają decyzji środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej, która pokaże, czy nie odbywa się ona właśnie ona obszarach występowania zwierząt chronionych.

Gdzie w Polsce obecnie występuje wilk szary?

Jak już wspomnieliśmy, w Polsce populacja wilka stale rośnie. Obecnie ochrona wilków sprawiła, że jest obecny w różnych regionach Polski, ale jego populacja wykazuje zróżnicowanie w zależności od lokalizacji. Aktualnie na terytorium polski wilki występują wszędzie, jednak największe zagęszczenie populacji wilka można spotkać w Tatrach, Sudetach, Bieszczadach, Karkonoszach, Puszczy Białowieskiej oraz Puszczy Kampinoskiej. Liczebność wilków w poszczególnych obszarach może się różnić, a ich występowanie zależy od dostępności odpowiednich siedlisk i warunków życiowych.

Największe puszcze ostoją wilka szarego

W województwie zachodniopomorskim lokalna populacja szacowana jest na 60-70 osobników. Obecnie w granicach województwa drapieżnik ten występuje w kompleksach leśnych Puszczy Goleniowskiej, Puszczy Wkrzańskiej, w lasach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Pojezierza Drawskiego i Ińskiego oraz w całej wschodniej części województwa.

W jak dużych stadach żyją wilki szare?

Watahy wilków szarych zazwyczaj liczą do 20 osobników, choć często są one znacznie mniejsze. Typowym składem stada jest para rodzicielska, ich potomstwo oraz ewentualnie niektóre wilki z poprzedniego miotu. Grupa rodzina stanowi podstawową jednostkę społeczną wilków. W takim stadzie obowiązuje hierarchia, gdzie dominująca para zajmuje pozycję przywódczą. Pozostałe, w tym młode wilki, podlegają władzy i strukturze grupy rodziny. Taka organizacja stada pozwala na skuteczną współpracę w polowaniu oraz ochronę terytorium przed intruzami.

wilk polski

Przykładowe realizacje

zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw - mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.