opolskie

zdjęcie drogi karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi Jełowa-Bierdzany

/
Sporządziliśmy kartę informacyjną przedsięwzięcia pod rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany.