Odnotowujemy stały spadek światowej bioróżnorodności

Różnorodność biologiczna a jakość życia

Systematyczny spadek bioróżnorodności (tj. wszelkie formy życia na ziemi) obserwowany jest w każdym rejonie świata. Ten alarmujący trend wpływa na obniżenie jakości życia wielu ludzi na całym świecie, zagrażając całym ekonomiom, czy utrudniając zapewnienie środków do życia, z żywnością włącznie, lokalnym społecznościom. Takie wnioski wypływają z raportu wydanego przez 550 ekspertów ze 100 krajów świata.

Nieoceniona wartość usług ekosystemowych

Ekonomiczna wartość usług ekosystemowych (lądowych zasobów przyrodniczych) na kontynentach amerykańskich szacowana jest na 24 tryliony dolarów rocznie. Mimo to dostępność dwóch trzecich z tych zasobów systematycznie spada, a 21% znajduje się w sytuacji drastycznego spadku.

Co nas czeka pod koniec wieku?

Szacuje się, że do roku 2100, z powodu zmian klimatycznych, wyginie 50% gatunków ptaków i ssaków. Towarzyszyć temu będzie 30% spadek produktywności afrykańskich jezior oraz utrata wielu gatunków roślin. Obecnie już około 500 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni lądu uległo degradacji na skutek nadmiernej eksploatacji, erozji czy zanieczyszczeń.

Zmiany w sposobie użytkowania gruntów rolnych

Na terenie Unii Europejskiej 27% gatunków oraz 66% siedlisk umieszczonych jest w kategorii o niekorzystnym statusie ochronnym. Taki stan rzeczy związany jest często z porzuceniem tradycyjnych praktyk użytkowania gruntów rolnych na korzyść mechanizacji i intensyfikacji rolnictwa. W ciągu ostatniej dekady u 42% gatunków roślin i zwierząt o znanym statusie zaobserwowano spadek liczebności. U płazów spadek ten dotknął 60% populacji.

Główne kierunki poprawy sytuacji

Jako główne kierunki mające na celu poprawę obecnej sytuacji postuluje się: efektywniejsze wdrażanie zaawansowanych technologii, większy dostęp do edukacji, kształtowanie świadomości społecznej, uwzględnianie lokalnych społeczności w procesie podejmowania decyzji, włączenie prywatnego sektora do finansowania działań ochronnych czy pogłębianie współpracy transgranicznej.

zdjęcie motyla inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie stropodachu szkoły podstawowejKarol Kustusch

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szkoły podstawowej w Grudziądzu

Zwierzęta często wykorzystują budynki jako schronienia, wobec czego konieczne było wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
zdjęcie budynku Pałac Kazimierzowski rektorat UW opinia ornitologicznaKarol Kustusch

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla gmachu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie

Nasza kolejna opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła tym razem budynku Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie.
zdjęcie budynek mieszkalny na osiedlu opinia ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna elewacji budynku mieszkalnego

Ekspertyza dotyczyła jednej z elewacji budynku na warszawskim Bemowie. Zlecenie związane było z planowaną termomodernizacją budynku.