Ochrona kulika wielkiego w Wielkopolsce

Kulik wielki (Numenius arquata) to gatunek ptaka doświadczający w ostatnich latach silnego spadku liczebności. Krajowa populacja tego gatunku nie przekracza 300 par. Również w Wielkopolsce sytuacja nie odbiega od krajowego trendu. W rezultacie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła projekt mający na celu poprawę sytuacji kulika wielkiego. Działania prowadzone są w ostoi tego gatunku w regionie, tj. na obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański.

Liczebność kulika wielkiego w Polsce

Jak już wspomnieliśmy, spadkowy trend w liczebności tego ptaka obserwowany jest w wielu krajach. W obecnym czasie w Polsce można mówić o 150-200 parach kulika wielkiego.

Pomimo szerokiego występowania kulika wielkiego ich liczebność jest niezwykle niska. Jest to jeden z najrzadziej spotykanych ptaków polski, dlatego został objęty ochroną. Aby dbać o liczebność tego oraz innych ptaków w naszym kraju warto wykonywać ekspertyzę ornitologiczną przed planowanymi inwestycjami budowlanymi.

Kulik wielki – co to za ptak i jak wygląda?

Kulik wielki jest imponującym ptakiem należącym do rodziny bekasowatych, a jednocześnie jest jednym z największych gatunków tej rodziny. Jego ciało osiąga długość od 50 do 65 cm, z dziobem o długości od 10 do 16 cm i rozpiętością skrzydeł wynoszącą 95-100 cm. Kulik wielki ma upierzenie w odcieniach szaro brązowych, a charakterystyczną cechą jest łukowato wygięty, długi dziób, który wyjątkowo go wyróżnia.

Pierwsze ptaki już na wolności

Jednym z działań w ramach projektu jest wolierowa hodowla piskląt kulika wielkiego. Pierwsze ptaki, po osiągnięciu lotności i zaobrączkowaniu, wypuszczono już w tym roku na terenie w/w ostoi Natura 2000. Niestety, nie wszystkie ptaki wrócą w przyszłym roku na swoje lęgowiska. W sierpniu tego roku w północno-zachodniej Francji znaleziony został jeden martwy osobnik.

Kulik wielki – jakie zagrożenia na niego czyhają?

Niestety, jednym z głównych zagrożeń dla zachowania populacji kulika wielkiego i wielu innych gatunków ptaków są polowania na południu Europy. Odbywają się w okresie jesienno-zimowym na masową skalę w regionie śródziemnomorskim. Jest to okres kiedy polskie ptaki przebywają na zachodzie i południu Europy.

Kolejnym zagrożeniem dla kulików jest uszczuplenie odpowiednich siedlisk lęgowych. Gatunek ten gniazduje na rozległych podmokłych łąkach w dolinach rzecznych i na terenach bagiennych. Prowadzone przez dziesięciolecia osuszanie łąk i terenów bagiennych doprowadziło do znacznego ograniczenia optymalnych siedlisk lęgowych tego gatunku.

WFOŚiGW finansuje, RDOŚ zleca

Liczymy jednak, że aktywne działania ochronne prowadzone w naszym kraju doprowadzą do poprawy sytuacji tego gatunku w naszym regionie. Ochronę kulika wielkiego sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Inkubacji oraz hodowli tych ptaków na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu podjęło się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

kulik wielki