Nowe obszary Ramsar w Polsce

Lista obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu wzbogaciła się o trzy nowe ostoje zlokalizowane w Polsce. Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska są to: Stawy Przemkowskie, Torfowiska Doliny Izery i Ujście Wisły, wytypowane zgodnie z kryteriami i postanowieniami Konwencji Ramsarskiej. Dotychczas konwencją objętych było w naszym kraju 16 tego typu obszarów.

Tereny podmokłe – zarówno sztuczne, jak i naturalne

Zgodnie z kryteriami zawartymi w traktacie, obszarami wodno-błotnymi są wszelkie tereny podmokłe i zbiorniki wodne lub cieki. Dotyczy to zarówno terenów pochodzenia naturalnego, jak i sztucznych, z wodami morskimi włącznie.

Czym jest Konwencja ramsarska?

Konwencja o obszarach wodno-błotnych o znaczeniu priorytetowym dla środowiska przyrodniczego, zwłaszcza jako ostoje ptaków wodnych, zwana jest Konwencją Ramsarską. Jest najstarszym światowym traktatem poświęconym zachowaniu cennych przyrodniczo obszarów na naszym globie.

Inne chronione obszary Ramsar w Polsce – Ramsar w tatrach i nie tylko

Oprócz wyżej wymienionych nowych obszarów ochrony na liście Ramsar znajduje się również kilkanaście innych obszarów z terenów parków narodowych i innych chronionych obszarów przyrody. Są to:

 1. Jezioro Łuknajno
 2. Jezioro Karaś
 3. Ujście Warty
 4. Jezioro Siedmiu Wysp (Oświn)
 5. Jezioro Świdwie
 6. Biebrzański Park Narodowy
 7. Słowiński Park Narodowy
 8. Stawy Milickie
 9. Torfowiska Subalpejskie Karkonoszy
 10. Narwiański Park Narodowy
 11. Jezioro Druzno
 12. Poleski Park Narodowy
 13. Wigierski Park Narodowy
 14. Torfowiska Doliny Izery
 15. Stawy Przemkowskie
 16. Ujście Wisły
Ramsar