Inwentaryzacja przyrodnicza oraz KIP dla nowego odcinka DW nr 865 Jarosław – Bełżec

Co robiliśmy?

W ramach prac przygotowaliśmy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) oraz wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą. Analizowaliśmy dwa warianty trasy. Prace trwały od jesieni 2018 roku do wiosny 2019.

Mewy, rybitwy i żołny

Inwentaryzacja wykazała, iż badany obszar posiada zróżnicowane walory przyrodnicze, lokalnie wysokie. Szczególnie wyróżniają się dwa miejsca. Jedno to obszar kopalni kruszyw, który charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, zwłaszcza awifauny i herpetofauny. Na obszarze żwirowni/kopalni istnieje kolonia mew śmieszek – około 250 par, kolonia rybitw rzecznych – około 12 par (gat. z Zał. I Dyrektywy Ptasiej UE). Z ptaków wodnych gniazdują dodatkowo perkozy dwuczube, perkozki, łyski i 4 gat. kaczek (krzyżówka, krakwa, głowienka, czernica). Stwierdzono obecność żołn (możliwe gniazdowanie), w skarpie zbiornika nr 11 funkcjonuje kolonia brzegówek.

Siedliska rozrodcze płazów

Drugim miejscem jest obszar zbiornika położonego wśród niewielkiego lasu. W pobliżu zbiornika zlokalizowane jest miejsce rozrodu grzebiuszki ziemnej. Na stanowisku tym występuje około 10 os. tego płaza, co jest dość wysoką liczebnością. Dodatkowo w rejonie tym występują kolejne 3 gatunki płazów (kumak nizinny, żaby zielone, ropucha szara), 2 stanowiska ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE (lerka, gąsiorek), stanowisko jaszczurki zwinki oraz liczne stanowisko trzmiela kamiennika.

zdjęcie trzemiela na lące

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.
zdjęcie drzewa budynek ośrodek wypoczynkowy karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla ośrodka wypoczynkowego

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego.
zdjęcie alei drzew wzdłuż drogi inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku DK 36 w województwie dolnośląskim

Inwentaryzacja przyrodnicza została zlecona w związku z rozbudową odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz".