Inwentaryzacja przyrodnicza oraz KIP dla nowego odcinka DW nr 865 Jarosław – Bełżec

Co robiliśmy?

W ramach prac przygotowaliśmy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) oraz wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą. Analizowaliśmy dwa warianty trasy. Prace trwały od jesieni 2018 roku do wiosny 2019.

Mewy, rybitwy i żołny

Inwentaryzacja wykazała, iż badany obszar posiada zróżnicowane walory przyrodnicze, lokalnie wysokie. Szczególnie wyróżniają się dwa miejsca. Jedno to obszar kopalni kruszyw, który charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, zwłaszcza awifauny i herpetofauny. Na obszarze żwirowni/kopalni istnieje kolonia mew śmieszek – około 250 par, kolonia rybitw rzecznych – około 12 par (gat. z Zał. I Dyrektywy Ptasiej UE). Z ptaków wodnych gniazdują dodatkowo perkozy dwuczube, perkozki, łyski i 4 gat. kaczek (krzyżówka, krakwa, głowienka, czernica). Stwierdzono obecność żołn (możliwe gniazdowanie), w skarpie zbiornika nr 11 funkcjonuje kolonia brzegówek.

Siedliska rozrodcze płazów

Drugim miejscem jest obszar zbiornika położonego wśród niewielkiego lasu. W pobliżu zbiornika zlokalizowane jest miejsce rozrodu grzebiuszki ziemnej. Na stanowisku tym występuje około 10 os. tego płaza, co jest dość wysoką liczebnością. Dodatkowo w rejonie tym występują kolejne 3 gatunki płazów (kumak nizinny, żaby zielone, ropucha szara), 2 stanowiska ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE (lerka, gąsiorek), stanowisko jaszczurki zwinki oraz liczne stanowisko trzmiela kamiennika.

zdjęcie trzemiela na lące

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.