Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku DK 36 w województwie dolnośląskim

Co, gdzie, kiedy?

Inwentaryzacja przyrodnicza została zlecona w związku z realizacją zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna – Wąsosz”. Inwentaryzacja obejmowała chronione gatunki siedlisk i zbiorowisk roślinnych, roślin, grzybów oraz zwierząt. Prace trwały od listopada 2018 do czerwca 2019 roku.

Inwentaryzacja przyrodnicza – wyniki

Badany obszar charakteryzuje się dość wysokimi walorami przyrodniczymi. Dominujące grunty orne posiadają duże areały, ale nie są one wielkoobszarowe. Bardzo duży udział zadrzewień i zakrzewień wyraźnie zwiększa bioróżnorodność omawianego obszaru. Nie stwierdzono obecności gatunków szczególnie cennych czy rzadkich. O dużym walorze przyrodniczym decyduje mozaikowy układ środowisk z duża ilością zadrzewień i zakrzaczeń zwiększający bioróżnorodność jak i walory krajobrazowe.

Co dalej?

Cała dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania jest aktualnie oceniana przez jednostki administracji publicznej. Liczymy że postępowania szybko się zakończą i prace ruszą bez zbędnej zwłoki.

zdjęcie alei drzew wzdłuż drogi inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie alei drzew wzdłuż drogi inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku DK 36 w województwie dolnośląskim

Inwentaryzacja przyrodnicza została zlecona w związku z rozbudową odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz".
zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.
zdjęcie trzemiela na lące

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz KIP dla nowego odcinka DW nr 865 Jarosław - Bełżec

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla nowego odcinka DW nr 865 Jarosław - Bełżec na Podkarpaciu.