Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku DK 36 w województwie dolnośląskim

Co, gdzie, kiedy?

Inwentaryzacja przyrodnicza została zlecona w związku z realizacją zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna – Wąsosz”. Inwentaryzacja obejmowała chronione gatunki siedlisk i zbiorowisk roślinnych, roślin, grzybów oraz zwierząt. Prace trwały od listopada 2018 do czerwca 2019 roku.

Inwentaryzacja przyrodnicza – wyniki

Badany obszar charakteryzuje się dość wysokimi walorami przyrodniczymi. Dominujące grunty orne posiadają duże areały, ale nie są one wielkoobszarowe. Bardzo duży udział zadrzewień i zakrzewień wyraźnie zwiększa bioróżnorodność omawianego obszaru. Nie stwierdzono obecności gatunków szczególnie cennych czy rzadkich. O dużym walorze przyrodniczym decyduje mozaikowy układ środowisk z duża ilością zadrzewień i zakrzaczeń zwiększający bioróżnorodność jak i walory krajobrazowe.

Co dalej?

Cała dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania jest aktualnie oceniana przez jednostki administracji publicznej. Liczymy że postępowania szybko się zakończą i prace ruszą bez zbędnej zwłoki.

zdjęcie alei drzew wzdłuż drogi inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie droga pośród pól wzdłuż drogi rosną drzewa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Susz - Różnowo – Bronowo.

Pragniemy poinformować, że wygraliśmy przetarg realizowany jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
słup i linia elektroenergetyczna na terenach rolnych inwentaryzacja przyrodnicza

Rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą na Pomorzu

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem inwentaryzujemy obszar wzdłuż linii wysokiego napięcia.
zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.