Inwentaryzacja przyrodnicza Doliny Pilicy

Na przełomie zimy i wiosny tego roku przystąpiliśmy do przetargu organizowanego przez RDOŚ Warszawa na realizację projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pod nazwą „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku tego projektu przedmiotem zadania jest inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna pięciu gatunków ptaków: puchacza Bubo bubo, kropiatki Porzana porzana, derkacza Crex crex, lelka Caprimulgus europaeus oraz podróżniczka Lusicinia svecica.

Gdzie?

Teren który będziemy inwentaryzować to obszar Natura2000 „Dolina Pilicy” na gruntach należących do Lasów Państwowych.

Kiedy?

Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mamy czas do jesieni 2020. Procedury przetargowe jak wiadomo trochę trwają i w tym roku zdążymy zinwentaryzować jedynie lelka. Pozostałe gatunki czekają na wiosnę 2020.

Jak?

Przede wszystkim zgodnie z metodyką określoną w Poradniku metodycznym wydanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Monitoring ptaków lęgowych”. Wszystkie gatunki które będziemy inwentaryzować charakteryzują się wieczorną i nocną aktywnością. W tym roku czekają nas zatem ciepłe czerwcowe i lipcowe noce w trakcie których będziemy nasłuchiwać odzywających się lelków w lasach. W skrócie inwentaryzacja polegać będzie na przemieszczaniu się wzdłuż odpowiednich siedlisk lelka i wykonywaniu tzw. punktów nasłuchowych połączonych z stymulacją głosową.

zdjęcie starorzecza inwentaryzacja przyrodnicza