Inwentaryzacja przyrodnicza dla rozlewiska potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej

Co robiliśmy?

Wykonanie inwentaryzacji zostało zlecone przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda”, w związku planowanymi pracami polegającymi na likwidacji rozlewiska powstałego w wyniku szkód górniczych. Inwentaryzacja objęła swoim zakresem chronione grzyby, rośliny oraz zwierzęta.

Jak?

Prace trwały od jesieni 2018 do lata 2019 i objęły wszystkie okresy fenologiczne. Inwentaryzacja przyrodnicza polegała na wykonaniu kontroli terenowych nakierowanych na wykrycie chronionych gatunków. Najwięcej czasu spędziliśmy w terenie wiosną, odbyło się także kilka kontroli nocnych w celu wykrycia min. nietoperzy.

Efekt?

Dokonaliśmy oceny (waloryzacji) przyrodniczej badanego obszaru, poznaliśmy skład jego skład gatunkowy oraz przygotowaliśmy wytyczne ws. sposobu i terminów likwidacji zastoiska wodnego w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko tego zadania.

zdjęcie stawu rozlewiska inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.
zdjęcie alei drzew wzdłuż drogi inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku DK 36 w województwie dolnośląskim

Inwentaryzacja przyrodnicza została zlecona w związku z rozbudową odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz".
zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.