Inwentaryzacja przyrodnicza dla rozlewiska potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej

Co robiliśmy?

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej zostało zlecone przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda”, w związku z planowanymi pracami polegającymi na likwidacji rozlewiska powstałego w wyniku szkód górniczych. Inwentaryzacja objęła swoim zakresem chronione grzyby, rośliny oraz zwierzęta.

Inwentaryzacja przyrodnicza – metodyka

Prace trwały od jesieni 2018 do lata 2019 i objęły wszystkie okresy fenologiczne. Inwentaryzacja przyrodnicza polegała na wykonaniu kontroli terenowych nakierowanych na wykrycie chronionych gatunków. Najwięcej czasu spędziliśmy w terenie wiosną, odbyło się także kilka kontroli nocnych w celu wykrycia m.in. nietoperzy przez chiropterologa.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej

Dokonaliśmy oceny waloryzacji przyrodniczej badanego obszaru, poznaliśmy jego skład gatunkowy oraz przygotowaliśmy wytyczne ws. sposobu i terminów likwidacji zastoiska wodnego w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko tego zadania.

zdjęcie stawu rozlewiska inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.