Inwentaryzacja przyrodnicza dla rozlewiska potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej

Co robiliśmy?

Wykonanie inwentaryzacji zostało zlecone przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda”, w związku planowanymi pracami polegającymi na likwidacji rozlewiska powstałego w wyniku szkód górniczych. Inwentaryzacja objęła swoim zakresem chronione grzyby, rośliny oraz zwierzęta.

Jak?

Prace trwały od jesieni 2018 do lata 2019 i objęły wszystkie okresy fenologiczne. Inwentaryzacja przyrodnicza polegała na wykonaniu kontroli terenowych nakierowanych na wykrycie chronionych gatunków. Najwięcej czasu spędziliśmy w terenie wiosną, odbyło się także kilka kontroli nocnych w celu wykrycia min. nietoperzy.

Efekt?

Dokonaliśmy oceny (waloryzacji) przyrodniczej badanego obszaru, poznaliśmy skład jego skład gatunkowy oraz przygotowaliśmy wytyczne ws. sposobu i terminów likwidacji zastoiska wodnego w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko tego zadania.

zdjęcie stawu rozlewiska inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie droga pośród pól wzdłuż drogi rosną drzewa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Susz - Różnowo – Bronowo.

Pragniemy poinformować, że wygraliśmy przetarg realizowany jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
słup i linia elektroenergetyczna na terenach rolnych inwentaryzacja przyrodnicza

Rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą na Pomorzu

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem inwentaryzujemy obszar wzdłuż linii wysokiego napięcia.
zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.