Chiropterolog

Chiroptera, czyli nietoperze

Z racji specyficznej biologii obiektu badań i metod inwentaryzacji, chiropterolog jest ekspertem specjalizującym się w badaniach jednej, wyjątkowej grupy zwierząt. Mowa o skrytych i nieuchwytnych zwierzętach jakimi są nietoperze. Inwentaryzacja nietoperzy zwykle ukierunkowana jest na odnalezienie miejsc rozrodu nietoperzy oraz miejsc ich zimowania.

Chiropterolog, czym się zajmuje?

Udział tego specjalisty jest najczęściej nieodzowny przy kompleksowych inwentaryzacjach przyrodniczych i ekspertyzach na potrzeby termomodernizacji budynków oraz przy wycince drzew. Monitoring przyrodniczy jest również dziedziną, w której udział chiropterologa okazuje się kluczowy. Badania w tym kontekście dotyczą głównie oddziaływania farm wiatrowych, ale również dróg i linii elektroenergetycznych.

Nieodzowny detektor oraz oprogramowanie

Niezbędny do tego jest specjalistyczny sprzęt – detektor ultradźwiękowy oraz fachowe oprogramowanie do analizy nagrań. Każdy gatunek nietoperzy wydaje dźwięki o określonej częstotliwości. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja i przypisanie pozyskanych nagrań do konkretnego gatunku. Chiropterolog powinien również łatwo nawiązywać kontakty międzyludzkie, bo część jego pracy to rozmowy z właścicielami budynków i uzyskanie możliwości kontroli ich strychów i poddaszy oraz piwnic.

Co robi chiropterolog?

Oprócz standardowych obserwacji, chiropterolog zajmuje się badaniem miejsc hibernacji nietoperzy. Mogą to być strychy i poddasza budynków, schrony lub bunkry, a nawet jaskinie. To właśnie wtedy życie tych latających ssaków jest szczególnie zagrożone. Okres hibernacji to bardzo wrażliwy czas dla nietoperzy. Jeżeli przypadkowo odkryjemy takie miejsce należy się oddalić i nie niepokoić śpiących zwierząt. Wybudzone w środku zimy nietoperze tracą cenną energię i może to wpłynąć niekorzystnie na ich kondycję lub przetrwanie.

Czy nietoperze są pod ochroną?

Nietoperze podlegają ścisłej ochronie gatunkowej z prostego powodu – ich największym zagrożeniem jest człowiek. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie prac remontowych. Zabronione jest też utrudnianie dostępu do schronień i miejsc rozrodu. W sytuacji, kiedy chcemy pomóc tym zwierzętom i jednocześnie zwiększyć ich szansę na przeżycie, warto pomyśleć o skontaktowaniu się ze specjalistą.

zdjęcie chiropterologa w trakcie badań chiropterolog

Przykładowe realizacje

zdjęcie drzewa w warszawie ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna dla Zarządu Terenów Miejskich w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna sporządzona była na potrzeby prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew lub krzewów rosnących na terenach administrowanych przez ZTP.
budynek szkoły podstawowej w Ełku opinia ornitologiczna chiropterologiczna

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku

Sporządziliśmy kolejną opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentacja dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Konieczność wykonania opinii wynikała z zaplanowanej przebudowy dachu oraz adaptacji poddasza pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne.
zdjęcie budynku w trakcie ekspertyzy ornitologicznej widok od podwórza

Ekspertyza ornitologiczna w Warszawie

W tym tygodniu wykonaliśmy kolejną ekspertyzę przyrodniczą. Tym razem zlecenie dotyczyło budynków przeznaczonych do rozbiórki. Naszym zadaniem była kontrola obiektów pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.