Remonty i termomodernizacja

Czy niewielka inwestycja może generować wielkie problemy?

Termomodernizacja budynku nie wymaga raportu OOŚ czy KIP’u, a mimo to potrafią przysporzyć Inwestorowi masę problemów. Wynika to z faktu, że budynki stanowią miejsce zamieszkania nie tylko ludzi, ale również ptaków i nietoperzy. Planując prace musimy uwzględnić ich obecność oraz zapisy w rozporządzeniu o ochronie gatunkowej zwierząt.

Co oferujemy?

Jesteśmy po to by pomóc Państwu przeprowadzić termomodernizację budynku zgodnie z przepisami o ochronie gatunkowej, ale również w taki sposób by  przebiegła ona sprawnie. Sporządzamy opinie ornitologiczne dla budynków, przygotowujemy wnioski o odstępstwa do RDOŚ, pomagamy przygotować harmonogram prac i prowadzimy nadzory przyrodnicze.

zdjęcie budynku termomodernizacja opinia ornitologiczna

Przykładowe realizacje

zdjęcie drzewa w mieście ekspertyza ornitologiczna

Wycinka drzewa na Wiwulskiego we Wrocławiu

Jeżeli planujesz wycinkę drzew i krzewów upewnij się, że nie gniazdują w nich ptaki lub inne zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
zdjęcie topoli z jemiołami ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna we Wrocławiu

Ekspertyza ornitologiczna dotyczyła topoli berlińskiej Populus × berolinensis zajętej przez półpasożyta – jemiołę pospolitą Viscum album.

Termomodernizacja – opinia ornitologiczna i nadzór przyrodniczy

Wykonaliśmy kolejne zlecenie polegające na nadzorze ornitologicznym nad pracami związanymi z termomodernizacją budynku.