Inwentaryzacja zieleni

Co oferujemy?

Realizacja niektórych projektów wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Wykonujemy niezbędną dokumentację związaną z procedurą uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów – inwentaryzacja zieleni, opinia ornitologiczna, wnioski do RDOŚ.

Na czym polega inwentaryzacja zieleni

Zadaniem inwentaryzacji jest opis obiektów, tj. drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub przebudowy. Podstawowa charakterystyka zadrzewień obejmuje takie elementy jak gatunek i pierśnica (średnica drzewa na wysokości 130 cm). Ponadto rejestruje się wysokość oraz stan zdrowotny i ewentualnie średnicę korony lub obecność gniazd ptaków. Dla krzewów zamiast pierśnicy podaje się powierzchnię w metrach kwadratowych.

Ile trwa inwentaryzacja drzew i krzewów?

Termin sporządzenia inwentaryzacji zieleni zależy od liczby obiektów, tj. drzew i krzewów, przeznaczonych do zinwentaryzowania. W ciągu jednego dnia, w zależności od specyfiki terenu i charakteru zieleni, możliwe jest opisanie od kilkudziesięciu do kilkuset obiektów. Kompletna dokumentacje może być gotowa w ciągu kilku dni.

Ile kosztuje inwentaryzacja zieleni?

Koszt inwentaryzacji kalkulowany jest indywidualnie. Zależy od stopnia pokrycia terenu zielenią oraz od specyfiki terenu. Cena inwentaryzacji zieleni zaczyna się od kilkuset złotych za opracowanie dotyczące niewielkiego zadrzewienia.

Zapytaj o koszt inwentaryzacji zieleni – wycena bezpłatna.

szpaler drzew podczas inwentaryzacji zieleni

Więcej na temat:

Przykładowe realizacje

szpaler drzew podczas inwentaryzacji zieleni

Inwentaryzacja zieleni pod budowę osiedla na warszawskiej Białołęce

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji związanej z budową osiedla mieszkaniowego dla ośmiu domów jednorodzinnych na warszawskich Bielanach.
zdjęcie ogrodu inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja drzew i krzewów w Bydgoszczy

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji polegającej na realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy.
zdjęcie pola stacja elektroenergetyczna w tle inwentaryzacja zieleniKarol Kustusch

Inwentaryzacja zieleni pod budowę rozdzielni w stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji pn.: „Budowa rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Wyszków”.