Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

Inwentaryzacja przyrodnicza

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych. Krótko mówiąc w zakres zlecenia wchodziła inwentaryzacja przyrodnicza oraz inwentaryzacja zieleni. Oczywiście zakres inwentaryzacji przyrodniczej zawierał tylko to, co można stwierdzić o tej porze roku. Wykonaliśmy między innymi ocenę siedlisk przyrodniczych oraz liczenie migrujących ptaków z punktu obserwacyjnego.

Inwentaryzacja zieleni

W trakcie tych prac inwentaryzowaliśmy drzewa rosnące na granicach działki. W tym przypadku podczas prac zbieraliśmy m.in. informacje o gatunku, obwodzie na wysokości 130 cm oraz stanie zdrowotnym. Nie stwierdziliśmy drzew spełniających kryteria dla drzew pomnikowych, choć kilka miało imponujące rozmiary.

Co dalej?

Dalszy tok postępowania odbywa się już na poziomie administracji publicznej, gdzie Inwestor składa kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Mamy nadzieję, że Inwestor sprawnie i szybko przejdzie całą procedurę niezbędną do uzyskania wszystkich pozwoleń.

Teren inwestycji.

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Przykładowe realizacje

zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw - mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.