Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

Inwentaryzacja przyrodnicza

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych. Krótko mówiąc w zakres zlecenia wchodziła inwentaryzacja przyrodnicza oraz inwentaryzacja zieleni. Oczywiście zakres inwentaryzacji przyrodniczej zawierał tylko to, co można stwierdzić o tej porze roku. Wykonaliśmy między innymi ocenę siedlisk przyrodniczych oraz liczenie migrujących ptaków z punktu obserwacyjnego.

Inwentaryzacja zieleni

W trakcie tych prac inwentaryzowaliśmy drzewa rosnące na granicach działki. W tym przypadku podczas prac zbieraliśmy m.in. informacje o gatunku, obwodzie na wysokości 130 cm oraz stanie zdrowotnym. Nie stwierdziliśmy drzew spełniających kryteria dla drzew pomnikowych, choć kilka miało imponujące rozmiary.

Co dalej?

Dalszy tok postępowania odbywa się już na poziomie administracji publicznej, gdzie Inwestor składa kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Mamy nadzieję, że Inwestor sprawnie i szybko przejdzie całą procedurę niezbędną do uzyskania wszystkich pozwoleń.

Teren inwestycji.

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Przykładowe realizacje

zdjęcie rzeka wisła woda piasek fragment nieba z chmurami w oddaleniu kominy inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla PGNiG TERMIKA S.A. Warszawa

Zakończyliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem pracowaliśmy w granicach warszawskiej doliny Wisły. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem.
zdjęcie droga pośród pól wzdłuż drogi rosną drzewa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Susz - Różnowo – Bronowo.

Pragniemy poinformować, że wygraliśmy przetarg realizowany jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
słup i linia elektroenergetyczna na terenach rolnych inwentaryzacja przyrodnicza

Rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą na Pomorzu

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem inwentaryzujemy obszar wzdłuż linii wysokiego napięcia.