Inwentaryzacja przyrodnicza budynku Starostwa Powiatowego w Iławie

Wykonaliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą pod kątem występowania gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, w tym ptaków i nietoperzy, w obiekcie budowlanym. Tym razem zlecenie dotyczyło budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. W ramach ochrony zwierząt inwestycje na teranych z bogatym ekosystemem mogą wymagać również decyzji środowiskowej.

Ekspertyza ornitologiczna w ramach dofinansowania instalacji fotowoltaicznej

Inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna przeprowadzona była zgodnie z warunkami ogłoszonego Konkursu w ramach rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu. Przedsięwzięcie związane z zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych nosi długi tytuł: „ Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”  w ramach procedury wskazanej w art.6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna, w związku z realizacją inwestycji: ,,Zakup  i  montaż  instalacji  fotowoltaicznej  o mocy  39,90 kW na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie”.

W myśl ustawy o ochronie gatunkowej zwierząt

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej wynika z ustawy o ochronie gatunkowej zwierząt. Prace związane z remontem, rozbiórką lub termomodernizacją budynków stwarzają zagrożenie dla przebywających lub gniazdujących w budynkach ptaków i nietoperzy. Zagrożenie związane jest z ryzykiem zamurowania ich gniazd i lęgów lub żywych piskląt. Zadaniem eksperta ornitologa i chiropterologa jest stwierdzenie lub wykluczenie obecności gatunków chronionych w obiekcie przeznaczonym do remontu. W przypadku potwierdzenia obecności ptaków lub nietoperzy, ekspert zaleca odpowiednie działanie minimalizujące i kompensacyjne.

Inwestycje budowlane mogą również wymagać pozytywnej oceny oddziaływania na środowisko. Wykonanie jej możesz zlecić naszej firmie. Zapraszamy do kontaktu!

zdjęcie budynku starostwa powiatowego w Iławie podczas inwentaryzacja przyrodnicza elewacja frontowa