Obiekty produkcyjne i przemysłowe

KIP lub OOŚ?

Planujesz budowę zakładu przemysłowego lub hali produkcyjnej, kurnika lub obory? W przypadku gdy Twoja inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko, to najpewniej potrzebujesz dokumentację środowiskową. W zależności od charakteru i skali inwestycji, może to być kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) lub jedynie karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie opracowań środowiskowych.

Co jeszcze?

W niektórych przypadkach nieodzowną częścią raportu środowiskowego okazuje się również inwentaryzacja przyrodnicza. Określa wartość danego terenu pod kątem walorów przyrodniczych. Na etapie realizacji inwestycji, podczas prac budowlanych, wskazany jest niekiedy nadzór przyrodniczy. Jeżeli poszukujesz obsługi w powyższym zakresie, zapewniamy rzetelną i sprawną realizację.

zdjęcie silosów ocena oddziaływania na środowisko

Przykładowe realizacje

kwiaty czeremchy zwyczajnej inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla PKN ORLEN

Zbadamy ponad 1300 hektarów terenu wewnątrz i wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Inwentaryzacja przyrodnicza, którą prowadzimy już od wiosny, potrwa do jesieni tego roku.
zdjęcie łąki zadrzewienia na drugim planie inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla kopalni kruszcu

Inwentaryzacja przyrodnicza objęła gatunki cenne i chronione roślin i grzybów, siedliska przyrodnicze oraz cenne i chronione gatunki zwierząt.