Przeniesienie mrowiska mrówek łąkowych

Mrówka łąkowa Formica pratensis należy do grupy tzw. mrówek rudych objętych w Polsce częściową ochroną gatunkową. To za sprawą ważnych funkcji jakie owady te pełnią w ekosystemach, jak na przykład rozsiewanie nasion, ograniczanie liczebności „szkodliwych” owadów, czy spulchnianie i użyźnianie gleby. Bywa, że gniazda mrówek zlokalizowane są w granicach planowanej inwestycji. Wtedy, choć to zadanie niełatwe, możliwe jest przeniesienie mrowiska w inne, bezpieczne miejsce.

Dobór odpowiedniej lokalizacji

Przeniesienie mrowiska powinno odbyć się o świcie, kiedy większość mrówek jest jeszcze w gnieździe. Przed przystąpieniem do translokacji mrowiska należy wybrać miejsce spełniające wymagania ekologiczne gatunku, znajdujące się w strefie umiarkowanie nasłonecznionej. Po wybraniu lokalizacji zatwierdzonej przez entomologa, wykopuje się dołek w ziemi, w którym należy umieścić częściowo wypróchniały konar drzewa. Na wierzchniej stronie przedmiotowego pnia układa się drobne gałązki o długości od 5 cm do 25 cm.

Przesiedlenie królowej

Pobieranie substratu z mrówkami do przemieszczenia rozpoczyna się od części środkowej mrowiska, zaczynając od pokładów jajowych. Przemieszczeniem należy objąć całość lub co najmniej 75% nadziemnej objętości części mrowiska. Kluczowe jest aby przemieszczeniem objąć również królową. Po zakończeniu wszystkich działań, nowe mrowisko przykrywa się gałęzią drzewa celem ograniczenia nasłonecznienia i jego ewentualnego wysychania. Przenoszenie mrowiska wykonuje się ręcznie, przy użyciu łopat oraz płóciennych worków i pojemników.