Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Gdańsku

Budynek Szkoły poddano inwentaryzacji przyrodniczej już w zeszłym roku. Sporządzona w 2018 roku opinia ornitologiczna straciła już jednak ważność. Budynek poddaje się termomodernizacji. Konieczne było przeprowadzenie ponownych oględzin w celu jej aktualizacji.

Opinia ornitologiczna – występowanie ptaków w obiekcie

Zgodnie z metodyką, każdą elewację budynku poddano szczegółowym obserwacjom w poszukiwaniu siedlisk ptaków i innych gatunków chronionych zwierząt. Badania zorientowane były przede wszystkim na wykrycie ewentualnych gniazd ptaków. Ponadto, dokonano przeglądu miejsc mogących stanowić potencjalne nisze gniazdowe lub miejsca wykorzystywane przez ptaki. Ekspertyza ornitologiczna nie wykazała występowania gniazd i ptaków w obrębie obiektu.

Opinia chiropterologiczna – występowanie nietoperzy

Zlecenie obejmowało wykonanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej zespołu budynków. Dlatego konieczne było poddanie obiektu obserwacjom w porze wieczorowo-nocnej oraz o świcie, pod kątem potencjalnej obecności nietoperzy. Prace polegały na wizualnych obserwacjach i dodatkowo z wykorzystaniem detektora ultradźwiękowego. Ekspertyza chiropterologiczna nie wykazała obecności nietoperzy w budynkach szkoły.

zdjęcie budynku szkoły opinia ornitologiczna