Inwentaryzacja zieleni pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację zieleni dla projektu polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej. Inwestycja ma polegać na budowie rozdzielni 400 kV i przylegać będzie do istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV.

Na czym polega inwentaryzacja zieleni?

Inwentaryzacji poddano wszystkie krzewy i drzewa znajdujące się w granicach inwestycji. W wykazie z inwentaryzacji zieleni uwzględniono obwód pnia na wysokości 5 oraz 130 cm. Dla drzew, których korona osadzona jest niżej, podano w nawiasie wysokość na jakiej dokonano pomiaru. W przypadku drzew posiadających więcej niż jeden pień, podano obwód każdego z pni. Dla każdego okazu określono również wysokość i średnicę korony lub powierzchnię w przypadku krzewów.

W jakim celu wykonuje się inwentaryzację drzew i krzewów?

Opis drzew i krzewów sporządza się w celu identyfikacji i określenia liczby drzew i krzewów, dla których niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę. Decydującym kryterium w tym zakresie jest obwód pnia na wysokości 5 cm od gruntu. Średnica pnia na wysokości 130 cm określa natomiast wysokość opłaty za wycinkę danego drzewa.

zdjęcie stacji elektroenergetycznej

Przykładowe realizacje

szpaler drzew podczas inwentaryzacji zieleni

Inwentaryzacja zieleni pod budowę osiedla na warszawskiej Białołęce

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji związanej z budową osiedla mieszkaniowego dla ośmiu domów jednorodzinnych na warszawskich Bielanach.
zdjęcie ogrodu inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja drzew i krzewów w Bydgoszczy

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji polegającej na realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy.
zdjęcie pola stacja elektroenergetyczna w tle inwentaryzacja zieleniKarol Kustusch

Inwentaryzacja zieleni pod budowę rozdzielni w stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji pn.: „Budowa rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Wyszków”.