Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

GIS

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - GIS

GIS (ang. Geographical Information Systems) czyli Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej, to pojęcia określające system informatyczny służący do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji, a następnie do analizowania i udostępniania danych geoprzestrzennych, tj. danych zawierających informacje o położeniu i własnościach geometrycznych obiektów oraz towarzyszące im dane opisowe.

Jakie jest zastosowanie GIS?

 

Systemy Informacji Geograficznej znajdują zastosowanie we wielu różnych branżach, poczynając od administracji publicznej, przez budownictwo i architekturę po ochronę środowiska czy leśnictwo. W zasadzie trudno o dziedzinę, w której GIS nie znalazłby zastosowania, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.


Co oferujemy?


W ramach naszej działalności wykonujemy wszelkiego rodzaju opracowania środowiskowo-przyrodnicze i techniczne w zakresie leśnictwa, rolnictwa, turystyki oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza:
•    mapy tematyczne,
•    modele terenu,
•    analizy elementów środowiska antropogenicznego i jego wpływu na przyrodę,
•    monitoring środowiska,
•    analiza funkcjonowania systemu obszarów chronionych,
•    zarządzanie obszarami chronionymi i planowanie ich rozwoju,
•    analiza poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego,
•    modelowanie systemów naturalnych,
•    opracowywanie planów ochrony przyrody, komponentów środowiska, krajobrazu,
•    ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,

i wiele innych.

 

Koszt opracowania GIS szacowany jest indywidualnie, a jego wysokość uzależniona jest od zakresu zlecenia. Zapytaj o cenę, wyceniamy bezpłatnie.