Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Inwentaryzacja drzew

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Inwentaryzacja drzew

Realizacja niektórych projektów wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Wykonujemy niezbędną dokumentację zwiazaną z procedurą uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów (operat dendrologiczny, inwentaryzcję przyrodniczą, wnioski do RDOŚ).

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwoleń? 

 

W myśl aktualnych przepisów właściciel nieruchomości możne bez zezwoleń wyciąć: drzewa i krzewy owocowe; krzewy w przydomowych ogrodach, krzewy w wieku do 10 lat, drzewa i krzewy złamane i wywrócone w wyniku działań czynników naturalnych oraz drzewa, które na wysokości 5 cm na ziemią mają obwód do 25 cm, a w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego do 35 cm.

 

Podstawa prawna

 

•    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt 6 oraz część IV (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228 poz. 2306, z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260) 

 

Co zrobić jeśli moje drzewo przeznaczone do wycinki wymaga zezwoleń? 

 

W przypadku gdy drzewo przeznaczone do wycinki nie spełnia powyższych kryteriów należy wystąpić do odpowiedniego organu administracji publicznej o zezwolenie na wycinkę. Procedury i informacje jak to zrobić można znaleźć tu: https://obywatel.gov.pl/nieruchomosci-i-srodowisko/wycinka-drzew-krzewow-uzyskaj-zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow. 

 

Mam już zezwolenie czy to już wszystko? 

 

To zależy od terminu wycinki. W myśl obowiązujących przepisów w Polsce sezon lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października. W tym okresie trzeba uzyskać zezwolenie na usunięcie gniazd ptaków lub przedstawić ekspertyzę, iż na drzewie przeznaczonym do wycinki nie ma zajętych gniazd ptaków. Zwykle zapis o potrzebie wykonania takiej ekspertyzy jest ujęty w decyzji zezwalającej na wycinkę. 

 

Ile trwa i ile kosztuje uzyskanie ekspertyzy nt. zasiedlenia drzewa przez ptaki? 

 

Przygotowane ekspertyzy dla pojedynczych drzew wymaga jednorazowej kontroli terenowej oraz dodatkowego dnia na przygotowanie dokumentu. W przypadku większych wycinek prace mogą trwać dłużej. Koszt ustalany jest indywidualnie i zależy od odległości do miejsca wycinki.

 

Zapytaj o koszt ekspertyzy dla wycinki drzew – wycena bezpłatna.