Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Nadzór przyrodniczy

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Nadzór przyrodniczy

Niektóre projekty, jak na przykład budowa dróg, wycinka drzew, roboty ziemne, melioracje i inne wymagają stałej obecności eksperta przyrodnika podczas realizacji danego przedsięwziecia. Nasi eksperci przyrodnicy dysponują niezbędną wiedzą specjalistyczną, dzięki czemu inwestycje prowadzone pod naszym nadzorem przebiegają w sposób bezkonfliktowy i minimalizujący potencjalnie negatywny wpływ inwestycji na środowisko.

Czym jest nadzór przyrodniczy?

 

Nadzór przyrodniczy to działania mające na celu zapewnienie zgodności realizacji inwestycji z wymogami ochrony przyrody. Celem prowadzenia nadzoru przyrodniczego jest: 1) określenie stanu środowiska przed rozpoczęciem; 2) wdrażanie i przestrzeganie zapisów określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 3) zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody; 4) reagowanie na bieżące zdarzenia mogące doprowadzić do szkód w środowisku, a nieprzewidzianych na etapie oceny OOŚ czy decyzji środowiskowej.

 

Dlaczego jest tak istotny?

 

Prawidłowo prowadzony nadzór przyrodniczy pozwala inwestorowi na bezpieczne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Zadaniem nadzoru jest dopilnowanie by realizacja nie spowodowała wystąpienia szkody w środowisku, a co za tym idzie możliwości konsekwencji karnych dla inwestora. Zwykle szkody takie są niezamierzone i wynikają z niewiedzy pracowników wykonujących prace w terenie, jak i kadry kontrolującej ich prace, ale nie posiadającej wiedzy przyrodniczej. Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności. Stąd też obecność kompetentnego i dobrego nadzoru przyrodniczego pozwala uniknąć takich sytuacji.

 

Jak przebiega nadzór przyrodniczy?

 

Przebieg nadzoru przyrodniczego może mieć różnych charakter, zależnie od zakresu prac, zapisów w decyzji środowiskowej, a nawet i warunków atmosferycznych wpływających na biologię roślin i zwierząt. W niektórych przypadkach obecność nadzoru będzie permanentna, w innych okresowa. Zwykle pod koniec miesiąca sporządzany jest raport z wynikami prac i wytycznymi na następny okres sprawozdawczy.

 

Ile trwa nadzór przyrodniczy?

 

Praca nadzoru przyrodniczego z reguły pokrywa się czasowo z okresem realizacji inwestycji, zdarza się (jeśli takie zapisy są w decyzji środowiskowej), że może być przedłużona na okres eksploatacji.


Ile kosztuje nadzór przyrodniczy?


Koszt pełnienia nadzoru przyrodniczego zależy wielu aspektów min. zakresu i czasu trwania prac, w związku z tym wycena jest inna dla każdego z przedsięwzięć.

 

Zapytaj o koszt nadzoru przyrodniczego dla swojej inwestycji – wycena bezpłatna.