Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Monitoring przyrodniczy

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Monitoring przyrodniczy

Nieuchronną konsekwencją wielu projektów budowlanych jest ingerencja w środowisko naturalne. W przypadku niektórych inwestycji negatywny wpływ na środowisko nie ustaje również na etapie ich funkcjonowania. Monitoring przyrodniczy porealizacyjny może być niezbędny w przypadku takich projektów, jak na przykład drogi, linie elektroenergetyczne czy farmy wiatrowe.

Czym jest monitoring przyrodniczy porealizacyjny / powykonawczy i jakich inwestycji dotyczy?

 

Potrzeba wykonania monitoringu przyrodniczego porealizacyjnego zawarta jest decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja o warunkach środowiskowych), nazywanej zwykle decyzją środowiskową. Celem monitoringu poinwestycyjnego jest faktyczne określenie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji, zmian jakie wywołała oraz efektywności wdrożonych działań minimalizujących.
Zwykle decyzje o wykonaniu monitoringu przyrodniczego porealizacyjnego nakładane są na duże inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko – budowa farm wiatrowych, linii elektroenergetycznych, dróg itp. W tych w/w przypadkach główny nacisk monitoringu kładziony jest na zbadanie faktycznej śmiertelności ptaków i nietoperzy (kolizje z wiatrakami, liniami elektroenergetycznymi); ogólnej śmiertelności zwierząt (drogi), badane jest efektywność markerów zwiększających widoczność przewodów (linie) , stopień wykorzystania przejść dla zwierząt (drogi), wpływ inwestycji na liczebność i rozmieszczenie zwierząt. Monitoring przyrodniczy porealizacyjny może być jednak również wymagany przy mniejszych inwestycjach o charakterze lokalnym.

 

Jak się wykonuje monitoring porealizacyjny / powykonawczy?

 

Zwykle metodyka wykonania monitoringu powykonawczego jest określona w Decyzji Środowiskowej i jest ona analogiczna jak w przypadku inwentaryzacji przyrodniczych dokonywanych przed realizacją inwestycji, na potrzeby raportu OOŚ. Dzięki zastosowaniu takich samych metod pracy możemy bezpośrednio i wiarygodnie porównać wyniki i wyciągać merytoryczne wnioski na temat wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Różnice w metodyce z reguły dotyczą monitoringu efektywności wdrożonych działań minimalizujących, które fizycznie nie istniały przed realizacją inwestycji.

 

Ile trwa monitoring przyrodniczy porealizacyjny (powykonawczy)?

 

Zleżenie od inwestycji, jej rozmiarów i zapisów w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach monitoring przyrodniczy porealizacyjny może trwać od roku do kilku lat. Przykładowo w przypadku farm monitoring powykonawczy obejmuje 3 lata w okresie 5 lat od oddania inwestycji do użytki. W praktyce ekspert określa lata w których będzie prowadzony monitoring np. 1, 3 i 5 lub 1, 2 i 5 po oddaniu inwestycji.

 

Co oferujmy?

 

Oferujemy możliwość wykonania monitoringu przyrodniczego porealizacyjnego obejmującego swoim zakresem wszystkie elementy przyrodnicze dla każdego rodzaju inwestycji. W latach 2012 - 2013 wykonaliśmy (w ramach monitoringu porealizacyjnego) pierwsze w Polsce badania efektywności wywieszanych markerów mających obniżyć śmiertelność ptaków w obrębie linii elektroenergetycznej 400kV Pasikurowice – Wrocław. Posiadamy również duże doświadczenie w monitorigach porealizacyjnch dla dróg (min. drogi A8, S8, DK8, DK19).

 

Ile kosztuje monitoring przyrodniczy porealizacyjny (powykonawczy)?

 

Koszt ustalany jest indywidualnie i jest ściśle związany z rodzajem inwestycji, zakresem prac oraz czasu trwania monitoringu.

 

Zapytaj o koszt monitoringu porealizacyjnego dla Twojej inwestycji – wycena bezpłatna.